Dental Tribune Netherlands

Congres Unieke Mondzorg met Egija Zaura en Erik Scherder

November 16, 2021

EDE – Op 8 april 2022 zal het Congres Unieke Mondzorg plaatsvinden. Eerder moest de editie vanwege corona geannuleerd worden. Het programma is ongewijzigd gebleven.

Het congres vindt plaats in hotel en congrescentrum Belmont in Ede, met hoofdsprekers prof. dr. Egija Zaura en prof. dr. Erik Scherder. Het evenement is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hieronder vallen bijvoorbeeld managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook zorgverleners, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici. Het doel van het congres is om aandacht te vragen voor mondzorg voor mensen die zelf niet in staat zijn dagelijks hun mond goed te verzorgen en/of die niet zelfstandig naar een tandarts of mondhygiënist kunnen gaan.

Meer informatie is te vinden op www.gewoonuniekemondzorg.nl/

(bron: Fresh Unieke Mondzorg)

1 Comment

  • René Gruythuysen says:

    Een goed initiatief om dit thema opnieuw onder de aandacht te brengen. Wij hebben het thema uitgebreid behandeld in de AccreDidact cursus ‘Problematische mondzorg bij zorgafhankelijke patiënten’ (2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International