Dental Clinics HKZ gecertificeerd

Search Dental Tribune

Dental Clinics HKZ gecertificeerd

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/DNY59)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

By Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

ma. 27 juni 2022

save

UTRECHT – Dental Clinics heeft op 7 juni het certificaat voor de HKZ-norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Mondzorg in ontvangst mogen nemen. Alle 106 praktijken van de keten zijn nu HKZ gecertificeerd. Met dit certificaat bewijst en waarborgt Dental Clinics de kwaliteit van de geleverde zorg en laat zij zien dat ze daarin continu wil verbeteren. Hoe gangbaar is zo’n certificaat in de mondzorg? En wat voor proces gaat er aan het behalen van het HKZ-certificaat vooraf?

In de mondzorg is HKZ-certificering niet verplicht, maar het kan wel helpen om professionaliteit uit te stralen en daarmee meer patiënten en nieuwe collega’s aan te trekken. De criteria van de norm focussen op leren en verbeteren om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van patiënten en medewerkers. De norm richt zich op de Nederlandse situatie op het gebied van mondzorg en is in 2020 vernieuwd. Tot nu toe hebben vijf organisaties het HKZ-certificaat behaald, waaronder een paar grote ketens en losse praktijken.

Jojanneke Bolder, consultant Zorg & Welzijn bij HKZ-NEN, is betrokken geweest bij de totstandkoming van de HKZ-norm Mondzorg en geeft aan dat de eisen meestal niet ingewikkeld zijn. Brancheorganisaties zoals de KNMT, NVM-mondhygiënisten en verzekeraars hielpen mee om de norm op te stellen en daarin basiskwaliteit te beschrijven. “Als het goed is leest een praktijk de norm door en zien de medewerkers veel onderdelen waar ze grotendeels al aan voldoen,” vertelt Bolder.

De hobbel zit hem in de visitatie en certificering die een verplicht onderdeel vormen voor de HKZ-norm. Bij visitatie kijken collega’s vanuit de mondzorg mee in de praktijk, maar bij certificering kijkt een onafhankelijke derde mee. Bolder: “Lang niet alle praktijken hebben hun visitatie al op orde, dus bij de meeste praktijken zijn er nog wat stappen nodig voor certificering.”

Daniëlle Boonzaaijer, directeur Tandheelkundige kwaliteit en veiligheid bij Dental Clinics, geeft aan dat de organisatie anderhalf jaar naar dit certificaat heeft toegewerkt. Dankzij feedback van de certificerende instelling CIIO is onder andere de samenwerking tussen het centrale servicecentrum en de lokale praktijken beter geworden. Ook werkt de organisatie aan verbetering van de verwerking van klachten. “Het wordt complex als klachten centraal in de organisatie zijn besproken,” vertelt Boonzaaijer, “want de punten waar we lering uit trekken moeten ook in de tandartspraktijken doorkomen. In de lokale teambesprekingen maken we daar nu een vast agendapunt van.”

Boonzaaijer vertelt dat het bezoek van de externe partij het spannendst was. “Je krijgt niet elke dag iemand over de vloer die de hele praktijk doorlicht en gesprekken voert met zowel tandartsen als assistenten en baliemedewerkers.” Omdat Dental Clinics tot nu toe de grootste mondzorgaanbieder is met een HKZ-certificaat, is de organisatie extra trots op dit certificaat. Boonzaaijer: “Om het te vieren hebben we de praktijken die  de certificeerder over de vloer kregen flink in het zonnetje gezet.”

En nu, achterover leunen en genieten van dit resultaat? Bolder: “Dat is niet de bedoeling, want er vindt jaarlijks een controle plaats om te kijken of een organisatie certificaatwaardig blijft en aan de slag gaat met verbeterpunten. Afhankelijk van de zwaarte van het verbeterpunt moet dit direct opgelost worden, binnen drie maanden of kan een organisatie dit tijdens de opvolgaudit aantonen.”

Boonzaaijer vertelt dat Dental Clinics blijft werken aan verbeterpunten. “Dit certificaat betekent niet dat we alles 100 procent op orde hebben, maar dat we zo georganiseerd zijn dat we continu verbeteren. Zo gaan wij bijvoorbeeld nog werken aan de aansluiting tussen centraal en decentraal, dat met de certificering al goed in gang is gezet.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement