Dental Tribune Netherlands

Docententraject Edin: “Van vakspecialist tot docent”

October 12, 2020

Docent bij Edin ben je niet zomaar. Lesgeven is een ander vak.

- Advertorial -

Onderwijskwaliteit heeft te maken met meerdere aspecten in de onderwijsorganisatie. Van de onderwijsvisie tot aan de examinering … alles moet kloppen, consistent zijn en geborgd worden. Een professionele onderwijsinstelling beschikt over een eigen ‘stelsel van kwaliteitszorg’. De kwaliteitszorg hoort als een maatwerkjas te passen bij de organisatie, visie en haar doelen.

Bij Edin is dit niet anders. Zo zorgen onderwijskundigen er onder meer voor dat de kernwaarden van Edin, ‘persoonlijke aandacht’, ‘samenwerken’ en ‘pro activiteit’, zijn verankerd in de lesmethoden en lesprogramma’s.  Met behulp van de Plan-Do-Check-Act cyclus worden alle onderdelen van de kwaliteitszorg gemonitord en onderhouden.

Nu zijn onderwijskundigen professionals in het vakgebied onderwijs, maar de ruim dertig docenten van Edin zijn bovenal opgeleid in het tandheelkundige vak. Doceren betekent dus voor hen een nieuw vak leren, bij- en nascholen. Dat kan door een algemene didactische opleiding te volgen, maar bij Edin is daarnaast gekozen voor een op maat gesneden docententraject.

Edin heeft samen met haar vaste samenwerkingspartner Kernlab een trainingsprogramma ontwikkeld dat ieder jaar aan de docenten wordt aangeboden. De kern van het docententraject bestaat uit het leggen van de verbinding tussen de inhoud van de educatie, de connectie met de studenten en – last but not least - de connectie met de kennis, de ervaring en eigenschappen van de docent zelf. Het docententraject bestaat uit meerdaagse, eendaagse en avondsessies over diverse onderwerpen. Doordat deze onderwerpen relevant zijn gemaakt in de specifieke tandheelkundige onderwijssituatie is het een zeer effectief programma geworden. De onderwerpen zijn:

  • Presenteren
  • 1-op-1 training
  • Groepsdynamiek
  • Het geven van lezingen
  • Werken voor een digitaal publiek
  • Slide design

De follow-up bestaat uit coaching, begeleiding en intervisie. Dit alles wordt aangestuurd vanuit het team onderwijs van Edin in samenspraak met de docentcoördinatoren.

Onder andere op deze wijze geeft Edin concreet vorm en invulling aan de kwaliteitseisen die mogen worden gesteld aan een professionele onderwijsorganisatie.

Wil je hier meer over weten of ben je benieuwd naar de actuele vacatures bij Edin kijk dan op:

www.edin.nl/onderwijs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International