Dental Tribune Netherlands

Economisch noodpakket verlengd tot 1 oktober

Het kabinet verlengt het hele economisch noodpakket 2.0 tot 1 oktober. (foto: 123RF/belchonock)
June 05, 2020

DEN HAAG – Het economisch noodpakket van de overheid wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die Nederland ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Daarnaast gelden voor bepaalde regelingen andere voorwaarden of bedragen.

Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis forse economische en maatschappelijke gevolgen heeft die ook langer gevoeld zullen worden. Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties starten daarom een gezamenlijk overleg over de crisismaatregelen die op de korte termijn kunnen worden genomen. Maar ook de inzet op het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarop gerichte investeringen, en de noodzakelijke hervormingen op de lange termijn op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt staan op de agenda. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid door onder meer omscholing en van-werk-naar-werktrajecten.

Het kabinet verlengt hiervoor het hele economisch noodpakket 2.0 tot 1 oktober. Het betreft:

  • de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • de Corona Overbruggingsleningen (bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen)
  • de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden
  • de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Scroll down
advertisement

In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van € 20.000 naar € 50.000, om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.

Kabinet en sociale partners zijn het ook eens geworden over de manier waarop bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de economische realiteit. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt.

(bron: Rijksoverheid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 6, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International