Dental Tribune Netherlands

UBO-aanmelding verlengd tot 7 juli

(foto: Canva)
July 01, 2020

DEN HAAG – Wanneer u aanspraak wilt maken op de continuïteitsbijdrage (CB) is het noodzakelijk dat uw Ultimate Beneficiary Owner (UBO) bekend is. De termijn voor (aan)melding van UBO is verlengd tot 7 juli.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Het UBO-register is nog niet actief, daarom is aanmelding vereist. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die straks niet in het formele register worden opgenomen (eigenaren). Aanmelden kan hier en verwerking duurt een aantal dagen.

Bezwaarprocedure
Het is mogelijk bezwaar te maken wanneer de CB-aanvraag wordt afgewezen als gevolg van het ontbreken van een UBO of het gebruik van een onjuist databestand. De procedure loopt in eerste instantie via de zorgverzekeraar die afwijst. Bij een afwijzing van de CB-aanvraag op onjuiste gronden (ontbrekende UBO) dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden wanneer de UBO alsnog is aangemeld. Dit gebeurt niet automatisch. Als het bezwaar niets oplevert, is het mogelijk om de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de geschilleninstantie (NAI) of de civiele rechter. Neem ook contact op met de beroepsvereniging. Zij zullen signalen bundelen en vanuit de mondzorgalliantie onder de aandacht brengen bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

(bronnen: KNMT, ANT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 9, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International