Dental Tribune Netherlands

Advies sluiting praktijken verlengd

April 03, 2020

UTRECHT – De mondzorgkoepels hebben besloten om in lijn met de aangescherpte coronamaatregelen en vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen het advies om mondzorgpraktijken te sluiten voor reguliere zorg te verlengen tot en met Pasen (tot en met 13 april).

De koepels ANT, KNMT, ONT en NVM-mondhygiënisten geven hiermee aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de volksgezondheid. Spoedzorg blijven ze wel leveren. Tegelijkertijd geven ze aan dit grote gevolgen heeft voor de financiële situatie van mondzorgpraktijken. Op dit moment hebben die geen zekerheid dat ze aanspraak kunnen maken op algemene of specifieke steunmaatregelen. Het overleg met VWS, NZa en Zorgverzekeraars Nederland deze week heeft tot grote teleurstelling van de koepels tot nu toe niet geleid tot toezeggingen, terwijl een groot aantal praktijken al heeft aangegeven dat faillissement onontkoombaar is als financiële steun uitblijft.

De mondzorgkoepels willen dat praktijkhouders voor omzetverlies een beperkte compensatie krijgen om de kosten te kunnen betalen en hun onderneming overeind te houden. Dit kost minder dan de mondzorg normaal zou hebben gekost. Hun wensen en voorstellen hebben ze aangegeven in een brief aan minister De Jonge.

(bronnen: ANT, KNMT, ONT en NVM-mondhygiënisten)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International