DT News - Netherlands - Factchecking BBB: ‘mondzorg in basispakket levert 3 miljard op’

Search Dental Tribune

Factchecking BBB: ‘mondzorg in basispakket levert 3 miljard op’

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 28 november 2023

Bewaar

UTRECHT – Op 28 september beweerde Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB), in talkshow Op1 dat het 500 miljoen euro kost om mondzorg voor volwassenen in het basispakket op te nemen. Opname in het basispakket zou volgens berekeningen van het Radboudumc 3 miljard euro per jaar opleveren, aldus Van der Plas. Waar zijn deze berekeningen op gebaseerd en zijn ze waar?

Verschillende partijen en organisaties, zoals de Patiëntenfederatie, de FNV en Dokters van de Wereld, pleiten voor mondzorg in het basispakket. Van de politieke partijen zijn BIJ1, 50Plus, ChristenUnie, Denk, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP en de PVV voor opname van tandheelkundige zorg in het basispakket. Nieuw Sociaal Contract wil een jaarlijkse tandartscontrole opnemen in het basispakket en Volt wil preventieve en acute mondzorg in het basispakket. Andere partijen hebben geen plannen voor mondzorg in het basispakket.

Volgens schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) zou het in 2018 1,2 tot 1,9 miljard euro hebben gekost om mondzorg op te nemen in het basispakket. De verzekerde mondzorg houdt dan in dat verzekerden van 18 jaar en ouder aanspraak kunnen maken op dezelfde mondzorg als verzekerden jonger dan 18 jaar. Deze laatste schattingen komen dus niet overeen met de 500 miljoen euro die Van der Plas noemde bij Op1. Ook stelt het CPB: “De beleidsoptie zal daarnaast naar verwachting leiden tot een tijdelijke inhaalvraag naar mondzorg. Dit tijdelijke gedragseffect is niet gekwantificeerd.”

Sytse de Jong, beleidsmedewerker bij de BBB, stelt na vragen per mail: “De insteek van BBB is dat tandartszorg opnemen in het basispakket veel meer oplevert dan het uiteindelijk kost. Maar productiviteitsverlies is nu eenmaal lastiger te becijferen dan de kosten die worden uitgegeven voor mondzorg.”

Hoe zit het met die 3 miljard euro opbrengst in de vorm van ‘productiviteitsverlies’? We vroegen het aan Stefan Listl, hoogleraar Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg aan het Radboudumc en betrokken bij het onderzoek waaraan Van der Plas refereert. “Productiviteitsverlies ontstaat doordat mensen met tandziekten minder of helemaal niet kunnen werken. Dat levert kosten op door ziekteverzuim of uitkeringen. Het is interessant om te zien hoe verschillende partijen met zo’n cijfer aan de haal gaan. In 2019 publiceerden we een nieuwsbericht vanuit het Radboudumc waarin stond dat ‘het productiviteitsverlies door tandziekten in Nederland wordt geschat op 3 miljard euro per jaar’. Ik sta achter die schatting, maar we hebben geen uitspraken gedaan over de economische gevolgen van beleidskeuzes. De interpretatie van de cijfers zoals nu in het politieke debat wordt gedaan is dus niet gebaseerd op ons artikel.”

Listl maakte in het onderzoek voor landen wereldwijd op basis van het nationaal product schattingen over productiviteitsverlies door tandziekten. Zo ook voor Nederland. Dat zegt dus niks over de gevolgen van mondzorg opnemen in het basispakket, want er valt niet te voorspellen dat dit de maatregel is om alle tandziekten en al het productiviteitsverlies door tandziekten te voorkomen.

Bovendien is er een genuanceerde discussie nodig over opname van mondzorg in het basispakket, aldus Listl. “We hebben het te weinig over wat de essentiële zorg is die in het basispakket moet. Daar zijn verschillende beleidsalternatieven voor door te rekenen. Nu is het heel zwart-wit: partijen zijn ofwel voor een uitgebreid basispakket voor mondzorg ofwel tegen mondzorg in het basispakket. Een constructieve dialoog erover mist.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement