DT News - Netherlands - Tandarts in het basispakket: een serieuze optie?

Search Dental Tribune

Tandarts in het basispakket: een serieuze optie?

Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

di. 11 april 2017

Bewaar

DEN HAAG – Zoals gebruikelijk in formatietijd wordt breeduit gespeculeerd over welke ideeën wel en niet een plaats krijgen in het regeerakkoord. Zeker nu kabinetsinformateur Edith Schippers al twee weken aan tafel zit met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks om de plannen voor een mogelijk nieuw kabinet te bespreken. Zou gratis mondzorg een van de gespreksonderwerpen zijn?

Verschillende partijen schermden er in verkiezingstijd al mee: mondzorg volledig ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekering. Ook begin april kwam dit ingrijpende plan weer op de agenda. Het ministerie van Financiën schotelde de formatietafel toen twee lijsten voor met de financiële gevolgen van mogelijke maatregelen van het nieuw te vormen kabinet. Ook mondzorg in het basispakket komt daarin aan bod. De door het ministerie van Financiën gemaakte handreiking bestaat uit een zogeheten ‘ombuigingslijst’ en een ‘intensiveringslijst’. Eerstgenoemde is een overzicht van maatregelen waarmee bezuinigd kan worden, de laatste lijst somt op welke extra uitgaven er mogelijk zijn.

De Volkskrant zette onlangs de opmerkelijkste maatregelen uit de lijsten op een rij, waarbij ook de mondzorg aan bod kwam. De tandarts in de basisverzekering opnemen is volgens Financiën duur: 2,1 miljard euro. Als tegelijkertijd het eigen risico wordt afgeschaft, loopt dit bedrag op naar 2,5 miljard euro. Om de kosten in te perken kan volgens het ministerie worden gedacht aan het verder inperken van het aantal of soort behandelingen voor zowel kinderen en jongeren tot 18 jaar (die nu al tandzorg vergoed krijgen uit het basispakket) als volwassenen of het invoeren van een leeftijdgrens of eigen bijdrage.

Voor- en tegenstanders|
Enkele politieke partijen hebben in aanloop naar de verkiezingen een duidelijk standpunt ingenomen rondom de kwestie. 50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020, waarin basistandheelkunde onderdeel is van de basisverzekering. Ook de SP vindt dat een groot deel van de tandheelkundige zorg in de basisverzekering terug zou moeten. Formatiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks pleiten echter voor andere maatregelen, zoals beroepsvereniging ANT opsomde. De VVD wil dat er kwaliteitsrichtlijnen komen, om op te baseren of mondzorg al dan niet wordt vergoed en tegen welke tarieven. D66 wil inzetten op preventie en het CDA is voor verruiming van de mogelijkheden voor tandarts en patiënt om onderling afspraken te maken. GroenLinks heeft mondzorg niet expliciet opgenomen in het verkiezingsprogramma, maar valt op als voorstander van afschaffing van het eigen risico.

Hoe denkt de beroepsgroep erover? ANT pleit ervoor dat mondzorg voor ouderen ook moet worden vergoed vanuit het basispakket. Ook de KNMT vindt dat de toegankelijkheid van de tandarts voor ouderen beter moet. De beroepsorganisatie is echter geen voorstander van het generiek opnemen van mondzorg in het basispakket.

De mening van het grote publiek over de mogelijke maatregel werd vorig jaar al eens gepeild door Metronieuws, nadat uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek een verschil bleek tussen arm en rijk in het aantal tandartsbezoeken. De tandarts zou terug moeten in de basisverzekering, zelfs als de premie hierdoor omhooggaat, vond een overgrote meerderheid van de ruim duizend lezers die hun stem destijds uitbrachten op de website van de gratis krant.

Gezien de beoogde coalitie zal het publiek vermoedelijk niet zijn zin krijgen. Mochten de formatiepartijen onverwacht toch besluiten de tandarts voor iedereen op te nemen in het basispakket, dan zal het wachten nog zijn op de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe maatregel. Deze kan pas op zijn vroegst ingaan in 2019, omdat verzekeraars de tijd nodig hebben om tandartsen te contracteren.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement