DT News - Netherlands - FDI pleit voor terugdringen suikerconsumptie

Search Dental Tribune

FDI pleit voor terugdringen suikerconsumptie

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

ma. 16 oktober 2023

Bewaar

SYDNEY, Australië – Op het congres van wereldtandartsenorganisatie FDI op 26 september in Sydney stelde de FDI dat de wereldwijde suikerconsumptie moet worden teruggedrongen om de (mond)gezondheid te verbeteren. Dit sluit aan bij een versnelde invoering van de suikertaks, waar de KNMT voor pleit.

In haar statement ‘FDI Position on Free Sugars’ stelt de FDI dat vrije suikers tandcariës en tandbederf veroorzaken. Daarnaast zijn suikers steeds meer erkend als oorzaken van ernstige niet-overdraagbare aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

De FDI pleit voor vermindering van de suikerconsumptie door het ontwikkelen van beleid en richtlijnen, bijvoorbeeld het invoeren van een suikertaks, en door het inzetten van zorgpersoneel om de boodschap uit te dragen en te ondersteunen.

Daarnaast vindt de FDI het belangrijk om de verantwoordelijkheid van de industrie te bevorderen. Daarvoor kan makkelijk te begrijpen food-labeling ontwikkeld worden en kan suiker in kindervoeding voor kinderen tot 24 maanden verboden worden. Tot slot pleit de FDI voor gezond beleid op scholen, kinderdagverblijven, werkplekken, ziekenhuizen et cetera.

De FDI roept tandartsen wereldwijd op om actief bij te dragen aan het verminderen van de suikerconsumptie en zo bij te dragen aan een breder (mond)gezondheidsbewustzijn.

De KNMT is blij met het statement van de FDI over het indammen van de suikerconsumptie, waarin ook wordt gesproken over de suikertaks als instrument om suikerinname te verminderen. Het sluit aan bij de recente ‘Agenda voor de mondzorg’ die de KNMT lanceerde in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hierin pleit de KNMT voor een versnelde invoering van de suikertaks in Nederland en structurele aandacht aan een gezonde leefstijl en mondzorg op het consultatiebureau en in het basisonderwijs.

Noot van de uitgever:

Bron: KNMT

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement