DT News - Netherlands - Nieuwe studie naar cariëspreventie pleit voor gecombineerde behandeling

Search Dental Tribune

Nieuwe studie naar cariëspreventie pleit voor gecombineerde behandeling

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

di. 5 maart 2024

Bewaar

PHILADELPHIA, VS – Uit onderzoek blijkt dat cariës de meest voorkomende en kostbare door biofilm veroorzaakte orale ziekte is. Fluoride is het voornaamste middel tegen cariës, maar kan niet zowel de biofilm bestrijden als demineralisatie van tandglazuur voorkomen. Ook zitten er risico’s aan overmatige blootstelling aan fluoride, vooral bij kinderen. Een recente studie toont aan dat een combinatie van een ijzeroxide nanodeeltje (ferumoxytol, Fer) en tinfluoride (SnF2) zelfs bij lagere concentraties kan helpen om ophoping van biofilm en tandglazuurschade tegen te gaan. Mogelijk helpt dit onderzoek om cariës te voorkomen en de blootstelling aan fluoride bij patiënten te verminderen.

"Traditionele behandelingen zijn vaak onvoldoende om het complexe mondmilieu te beheersen," stelt onderzoeker dr. Hyun (Michel) Koo, mededirecteur van het Center for Innovation and Precision Dentistry en hoogleraar aan de afdeling Orthodontie van de Universiteit van Pennsylvania, in een persbericht. "Onze gecombineerde behandeling versterkt de effectiviteit van elk middel en doet dit ook met een lagere dosering. Dit is een nieuwe methode voor cariëspreventie bij patiënten met een hoog risico," vervolgt hij.

De onderzoekers ontdekten dat Fer SnF2 kan stabiliseren en dat het een verhoogde katalytische activiteit heeft in combinatie met SnF2. Verder ontdekten ze dat fluoride, ijzer en tin een laagje op het tandglazuur vormen, waarmee dat beschermd is tegen verdere demineralisatie. Ook schrijven de onderzoekers dat de gecombineerde behandeling geen verstoring van de ecologische balans van de orale microbiota en geen bijwerkingen veroorzaakt voor het omliggende weefsel.

Auteur dr. David Cormode, universitair hoofddocent radiologie, schrijft: "We zijn enthousiast over deze bevindingen vanwege de veelzijdige aanpak van cariëspreventie. Het gaat niet alleen om het remmen van bacteriegroei of het beschermen van het glazuur. Het is een holistische methode die zich richt op zowel de biologische als de fysisch-chemische aspecten van cariës."

"We zijn tevreden met deze eerste bevindingen, maar streven nog steeds naar een dieper inzicht in de complexe manieren waarop Fer en SnF2 samenwerken om de therapeutische effecten te versterken," voegt Dr. Koo toe.

Aangezien zowel Fer als SnF2 commercieel verkrijgbaar is, kunnen de onderzoeksresultaten snel worden toegepast in de praktijk. Er is echter verder onderzoek nodig om meer te weten te komen over de exacte interactie tussen SnF2 en Fer en om het generatieproces van reactieve zuurstofsoorten en de vorming en effectiviteit van de beschermende glazuurfilm beter te begrijpen. "Er zit potentie in voor de mondzorg, maar deze combinatie kan zicht wellicht ook richten tegen andere biofilms," aldus dr. Cormode.

De studie, getiteld ʻIron oxide nanozymes stabilize stannous fluoride for targeted biofilm killing and synergistic oral disease preventionʼ, is online gepubliceerd op 29 september 2023 in Nature Communications.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement