DT News - Netherlands - Geld lenen kost geld… of toch niet?

Search Dental Tribune

Geld lenen kost geld… of toch niet?

Wat evenwel vergeten wordt, is dat ondernemingen die investeren een extra fiscale aftrek op de winst kunnen toepassen, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). (foto:123RF/Volodymyr Melnyk)
Ed Kolsteeg, secretaris VGT

Ed Kolsteeg, secretaris VGT

wo. 6 november 2019

Bewaar

Geld lenen kost geld - we horen het dagelijks op radio en televisie. De overheid roept hierbij op om vooral niet te veel geld te lenen, want op enig moment moeten zowel de aflossingen als de rente terugbetaald worden. Nu is de rente ongekend laag, maar toch: geld lenen kost nu eenmaal geld. Wat evenwel vergeten wordt, is dat ondernemingen die investeren een extra fiscale aftrek op de winst kunnen toepassen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Lees hier de implicaties voor tandheelkundige ondernemers.

De naam kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zegt het al: het is een (fiscale) aftrek voor kleinschalige investeringen. En die aftrek kan behoorlijk oplopen (tot maximaal € 16.051,- in 2019). Nadeel is evenwel dat deze aftrek terugloopt naarmate de investering toeneemt.

De KIA 2019 werkt als volgt:

Grafisch ziet de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in euro’s er als volgt uit:

Op de horizontale as is het totaalbedrag aan investeringen (inclusief btw) in één kalenderjaar weergegeven en op de verticale as het bijbehorende bedrag aan investeringsaftrek. De KIA begint bij een investeringsbedrag van € 2.300,- en stijgt naar het maximum van € 16.051,- bij een investeringsbedrag van € 57.321,-.

Deze maximale KIA van € 16.051,- loopt lineair door tot een investeringsbedrag van € 106.150,-, daarna begint een geleidelijke afbouw van de KIA totdat het investeringsbedrag van € 318.449,- is bereikt.

Het aftrekpercentage ziet er in een grafiek iets anders uit:

Tot een investeringsbedrag van € 2.300,- is er geen KIA. Daarna stijgt de KIA meteen tot 28% van het investeringsbedrag. Dit niveau van 28% blijft gehandhaafd tot een investeringsbedrag van € 57.321,-. Op dat moment wordt ook de maximale aftrek bereikt : 28% van € 57.321,- = € 16.051,-.

Tot een investeringsbedrag van € 106.150,- blijft de KIA gecontinueerd op (het maximum van)
€ 16.051,-, maar bij een toename van het investeringsbedrag gaat het percentage dalen.

Immers, € 16.051,- KIA bij een investering van € 60.000,- levert 26,75% aan KIA op, maar bij een investering van € 90.000,- is de KIA weliswaar nog steeds € 16.051,- maar dan is het percentage aan aftrek inmiddels teruggelopen tot 17,83%!
Bij een investering boven de € 106.150,- gaat de KIA (nu in procenten én in euro’s) dalen totdat bij een totaal aan investeringen van € 318.449,- de KIA uiteindelijk op 0% uitkomt.

Het zal duidelijk zijn dat het zeer voordelig is om (zeker bij een hoger totaal investeringsbedrag) de investering over meerdere kalenderjaren uit te smeren. Immers, bij een investering van € 200.000,- in één jaar is het totaal aan KIA € 8.956,- terwijl bij een investering van 2 x € 100.000,- over twee kalenderjaren deze KIA oploopt tot 2 x € 16.051,- =  € 32.102,-. En dat is al een verschil aan fiscale aftrek van maar liefst € 23.146,-.

Als er, behalve op investeringen aan apparatuur, ook nog andere investeringen worden gedaan (zoals een verbouwing), dan wordt het verschil steeds groter en kan deze uiteindelijk oplopen tot een maximum van maar liefst € 64.204,-.

Immers, stel dat er, buiten € 240.000,- aan tandheelkundige of tandtechnische apparatuur, nog eens € 80.000,- aan een verbouwing besteed wordt, dan is de totaal KIA € 0,-, want de KIA stopt bij een totaal investeringsbedrag van € 318.449,-. Maar als we het totaal aan investeringen van € 320.000,- zouden kunnen verdelen over 4 delen van ieder € 80.000,- levert dat 4 x € 16.051,- = € 64.204,- aan KIA op. En daar kan geen rente tegenop!

Deze verdeling noemen wij ‘strategisch investeren’ en is al aantrekkelijk vanaf een totaal aan investeringen vanaf ca. € 100.000,-.

De investering verdelen over jaren

De investering in bijvoorbeeld een verbouwing is de investering in 2019. Op deze investering krijgt u over 2019 de KIA conform bovenstaande tabel. Maar voor de aankoop van apparatuur sluit u in overleg met uw leverancier en de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) één of meerdere Operational Leasingen (OL) af. En ieder jaar switcht u een contract van Operational Lease naar Financial Lease (FL). Op deze wijze ‘verhuist’ u als het ware uw investering naar één of meerdere opvolgende jaren en geniet u dan ieder jaar weer van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van dat jaar.

Voor deze OL’s of FL’s betaalt u natuurlijk rente en dat kost u zeker meer dan als u de totale investering in één keer uit eigen middelen voldoet. Maar: door het in één kalenderjaar investeren in grotere bedragen mist u wel (gedeeltelijk of geheel) de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en dat bedrag staat in geen enkele verhouding tot de rente die u voor de leningen moet betalen. De aftrek van de KIA is vele malen hoger dan de rentekosten op die lening(en)!

Rekenmodel op de VGT-website

Om de getallen en de effecten van een strategische investering voor uw specifieke situatie goed in kaart te brengen, heeft de VGT een rekenmodel (en een toelichting hierop) op de VGT-website geplaatst. Met dit rekenmodel van de VGT is het voordeel om over te gaan tot een strategische investering door middel van lease snel en eenvoudig vast te stellen. Omdat ook alle kosten en rentes in het rekenmodel zijn opgenomen krijgt u een helder beeld van uw situatie of mogelijkheden.

Mocht u niet goed met dit ‘spelen met cijfers’ uit de voeten kunnen, dan kan de VGT u (telefonisch) hiermee op weg helpen.

Als het totaal aan investeringen in één boekjaar boven de € 100.000,- uitkomt, is het zeker de moeite waard om hier eens naar te kijken, want dan blijkt vrijwel altijd dat geld lenen… opeens (veel) geld oplevert!

Bepalingen met betrekking tot kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA komt in mindering op de belastbare winst uit de onderneming, ten gevolge waarvan de belastingplichtige minder belasting betaalt. De KIA is dus een (zeer aantrekkelijke) fiscale aftrekpost. Investeringsaftrek komt toe aan ondernemers of ondernemingen die zakelijke investeringen hebben gedaan. Investeren is het aangaan van verplichtingen voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddel(en) of het maken van voortbrengingskosten voor bedrijfsmiddel (onder andere verbouwingskosten).

Voor de ondernemer (of onderneming) die geen aftrek van omzetbelasting geniet, maakt de omzetbelasting deel uit van de verplichting of voortbrengingskosten.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:

 • bedragen kleiner dan € 450,-;
 • grond;
 • woonhuizen en woonschepen;
 • personenauto’s;
 • vaartuigen;
 • effecten / goodwill;
 • dieren.

Voorbeelden van investeringen:

 • verbouwing of bouw praktijkruimte (niet de aankoop van grond);
 • aanschaf apparatuur voor de praktijk of het laboratorium;
 • aanschaf computer(s) en software voor de bedrijfsuitoefening;
 • aanschaf zonwering, airco, verlichting etc. voor de praktijk;
 • aanleg tuin rondom de praktijkruimte / -gebouw;
 • aanleg parkeerplaatsen bij de praktijkruimte / -gebouw;
 • inrichting praktijkruimte, wachtkamer etc.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement