Dental Tribune Netherlands

Genderspecifieke verschillen in orale microbioom van kinderen

By Dental Tribune International
September 17, 2019

VANCOUVER, CANADA – Vrouwen vertonen een hogere cariësincidentie dan mannen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat deze genderspecifieke verschillen tot uiting komen in het orale microbioom van kinderen.

Onderzoekers van de Oregon Health and Science University in Portland hebben onlangs de genderspecifieke verschillen in de micro-organismen van speeksel bij cariësactieve kinderen bestudeerd. Cariës is immers een van de meest voorkomende mondaandoeningen bij jonge kinderen. Tijdens het onderzoek werden speekselmonsters verzameld van 85 kinderen – waarvan 41 jongens en 44 meisjes – in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Met behulp van een isolatierobot werd microbieel DNA geïsoleerd, dat vervolgens onderworpen werd aan de amplificatie van de polymerasekettingreactie.

De resultaten toonden significante verschillen tussen het orale microbioom van cariësactieve jongens en meisjes. De primaire microbiële genera die geassocieerd worden met cariës bij jonge kinderen bestaan uit de bacteriën Actinobaculum, Atopobiom, Aggregatibacter en Streptococcus. De micro-organismen die geassocieerd worden met tandcariës, Actinobaculum, Veillonella parvula en de zuurgenererende Lactococcus lactis, werden in veel hogere prevalentie gevonden bij cariësactieve meisjes dan jongens. Deze bevinding suggereert dat deze micro-organismen een belangrijkere rol kunnen spelen om de cariogene microbiële omgeving bij meisjes vorm te geven.

Stephanie Ortiz van de Oregon Health and Science University in Portland presenteerde deze bevindingen aan de hand van een posterpresentatie, getiteld ‘Gender-specific differences in the salivary microbiome of caries-active children’. Deze werd op 21 juni 2019 tijdens de 97e algemene sessie en tentoonstelling van de International Association for Dental Research (IADR) in Vancouver gehouden, in samenhang met de 48e jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Dental Research en de 43e jaarlijkse bijeenkomst van de Canadian Association for Dental Research.

Ook onderzoekers van Ohio State University in Columbus presenteerden tijdens deze bijeenkomst een onderzoek omtrent de samenstelling van het orale microbioom van kinderen tussen de 1 en 12 jaar. In totaal namen 252 kinderen deel aan dit transversale onderzoek, getiteld ‘Assembly of the human oral microbioma age 1 to 12’. De onderzoekers verzamelden een uitgebreide hoeveelheid metadata over de orale en algemene gezondheid van de deelnemers, blootstelling aan fluoride en mondhygiënegewoonten. Vervolgens isoleerden ze DNA uit speeksel en supragingivale en subgingivale plaque en analyseerden factoren zoals diversiteit, prevalentie van soorten en relatieve overvloed. Ze ontdekten dat soortenrijkdom toenam in zowel supragingivale als subgingivale plaque en een opwaartse trend vertoonde in het speeksel. Van de onderzochte klinische variabelen hadden alleen leeftijd, plaqueniveaus en de aanwezigheid van calculus een significant effect op de samenstelling van de micro-organismen.

De resultaten tonen aan dat rijpende orale microbiële gemeenschappen bij kinderen complexer worden naarmate de leeftijd vordert en een stabiele kern van belangrijke soorten omvat. Ze omvatten ook een gedeelde groep vroege soorten die verloren gaan of in overvloed afnemen met de leeftijd en een andere groep die toeneemt met de leeftijd. De onderzoekers benadrukten wel dat longitudinale gegevens nodig zijn om de resultaten van het onderzoek te bevestigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International