Dental Tribune Netherlands

Gezocht: pilot praktijken voor gebruik richtlijnen

April 30, 2020

Het KIMO ontwikkelt klinische praktijkrichtlijnen (KDR) voor de gehele mondzorg. In samenspraak met de ANT, KNMT en FTWV is een project gestart over hoe richtlijngebruik kan worden vastgelegd in de reguliere praktijksoftware. Samen met een aantal mondzorgpraktijken wil KIMO meer leren over het gebruik van richtlijnen in de dagelijkse praktijk. Mondzorgpraktijken met interesse in kwaliteit en veiligheid van zorg worden daarom van harte uitgenodigd om KIMO Pilot Praktijk te worden.

Praktijken die meedoen staan dichtbij de actualiteit van richtlijnontwikkeling. De opgedane kennis en ervaring van deze praktijken worden tijdens een door KIMO jaarlijkse georganiseerde netwerkdag uitgewisseld. Bovendien krijgen de deelnemende praktijken gedurdende de testperiode het certificaat KIMO in de praktijk. Dit wordt ook op de website van KIMO vermeld. Voor de jaarlijks terugkerende netwerkdag wordt accreditatie aangevraagd.

Concreet zoekt KIMO een groep van maximaal 25 mondzorgpraktijken; variërend in patiëntaantallen, stafsamenstelling, beschikbaarheid specialisaties en vestigings-plaats (ligging in Nederland; stad of platteland). Aan deze praktijken wordt gevraagd een aangeboden minimale set van gegevens vast te leggen waarmee het richtlijngebruik in kaart kan worden gebracht.

Het aantal te testen richtlijnen loopt gelijk op met het uitbrengen van de richtlijnen. De verwachting is dat het om drie tot vier richtlijnen per jaar gaat. De werkzaamheden zijn erg overzichtelijk en kennen een looptijd van een paar maanden. Over het algemeen nemen de werkzaamheden niet veel tijd in beslag, maar de gegevens moeten wel consequent en nauwgezet worden vastgelegd.

Deelname is vrijblijvend en is op basis van betrokkenheid met kwaliteit en veiligheid van zorg.

(bron: KIMO)

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International