DT News - Netherlands - Europese Commissie: “Amalgaam veilig voor dentaal gebruik”

Search Dental Tribune

Europese Commissie: “Amalgaam veilig voor dentaal gebruik”

News Netherlands
 Marieke Epping

Marieke Epping

do. 28 mei 2015

Bewaar

BRUSSEL – De Europese wetenschappelijke commissie voor gezondheidsrisico’s stelt in een recent rapport dat amalgaam veilig te gebruiken in tandheelkundige restauraties. Opmerkelijk, aangezien de trend binnen de mondzorg juist is om het gebruik van amalgaam te vermijden en het materiaal nagenoeg uit Nederlandse tandartspraktijken is verdwenen.

Amalgaam is een kwiklegering. Het plaatsen en dragen van een vulling van amalgaam wordt, vanwege de toxiciteit van kwik, in de tandheelkunde alom als onwenselijk gezien. Zowel bij het leggen van de vulling als op langere termijn kan immers kwik vrijkomen. Alternatieve restauratiematerialen zoals composieten en glasionomeren zijn op de markt ruimschoots voorhanden. Naast kwikvrij kunnen deze ook tandkleurig zijn en zich beter hechten aan de natuurlijke dentitie. Deze materialen krijgen in het algemeen de voorkeur boven amalgaam. In een aantal Europese landen, waaronder Zweden en Noorwegen, is het gebruik van amalgaam in de tandheelkunde zelfs verboden.

Het 115 pagina’s tellende rapport van SCENHIR (Scientifit Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) geeft een zogeheten expert opinion van een panel van wetenschappers over de veiligheid van zowel amalgaam als alternatieve restauratiematerialen. Verrassend genoeg concludeert het panel dat op basis van de huidige stand van de wetenschap niet gesteld kan worden dat het gebruik van amalgaam in de tandheelkunde een gezondheidsrisico voor de patiënt en/of behandelaar oplevert. Voor de alternatieve materialen geldt hetzelfde. Hoewel de uitspraak klinkt als een echo uit een ver verleden, laat de commissie optekenen: “Vanuit het perspectief van duurzaamheid en mechanische en economische eigenschappen wordt amalgaam nog steeds als het voorkeursmateriaal gezien.”

De commissie benadrukt dat de zorgen van patiënten uitgebreid besproken moeten worden voordat tot behandeling wordt overgegaan. Patiënten moeten geïnformeerd worden over alle mogelijke opties en in samenspraak met de tandarts een keuze maken voor de oplossing die het beste past bij hun persoonlijke situatie en wensen.

Het gehele SCENHIR-rapport en de samenvatting zijn te downloaden op de website van de wetenschappelijke commissie: ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions.
(bron: SmileOn News)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement