DT News - Netherlands - In memoriam: René J.M. Gruythuysen (1944-2022)

Search Dental Tribune

In memoriam: René J.M. Gruythuysen (1944-2022)

René Gruythuysen (foto: Ben Adriaanse, 2019)
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

ma. 25 april 2022

Bewaar

In februari van dit jaar vertelde gepensioneerd tandarts en publicist René Gruythuysen ons dat hij ernstig ziek was. Zelfs nog vóór de papieren publicatie van zijn afscheidsinterview in Dental Tribune volgde het bericht van zijn overlijden. De mondzorg verliest aan hem een markante persoonlijkheid én een vurig pleitbezorger van kindvriendelijke mondzorg.

Tot op het laatst bleef René Gruythuysen zich inzetten voor integere en doelmatige mondzorg voor kinderen, waarvan hij de – voor hem – essentie toelichtte in een uitgebreid interview uit 2019. De KIMO-richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës (2020) betekende voor Gruythuysen een overwinning, omdat deze veel van de wetenschappelijk onderbouwde inzichten bevatte waarvoor hij al jaren streed. Toch stelde het hem teleur dat de richtlijn in zijn ogen nog voor onvoldoende verandering heeft gezorgd in het tariefstelsel van de NZa, het curriculum van de opleidingen Tandheelkunde en de behandelpraktijk van een deel van de tandartsen-pedodontologen. Naar zijn mening bleef de benadering van mondzorg bij jeugdigen vaak te restauratief gericht.

Gruythuysen stortte zich, na vele jaren te hebben gewerkt als praktiserend tandarts, onderzoeker en docent, na zijn pensionering op het geven van cursussen en het schrijven van vele korte en langere publicaties. Ook verstuurde hij talloze ingezonden artikelen en brieven aan de redacties van mondzorgbladen, zelf nog toen de uitgezaaide kanker hem in de greep had. In sommige kringen was hij berucht vanwege de scherp en openbaar gevoerde discussies, waarbij zijn vasthoudendheid niet zelden ergernis wekte. Maar die persisterende houding was niet voor niets, zo legde Gruythuysen uit in zijn afscheidsinterview. “Ik heb soms mensen per e-mail aangesproken met een massa mensen in CC, maar dat was nadat ik andere methoden had ingezet die geen effect hadden. Je moet niet actie voeren om de actie, maar in dienst van het bereiken van je doel. Dit is mijn manier geweest, al had ik het liever in goed overleg gedaan. Ik heb altijd opengestaan voor het gesprek.”

Inbinden was daarbij geen optie, want als geen ander was Gruythuysen een man met een missie, met het belang van het kind voorop. “Ik had niet terughoudender moeten zijn, want het gaat om een kwetsbare groep die in mijn overtuiging schade wordt berokkend,” memoreerde hij. “Als je dat soort misstanden eenmaal aantoont, zie ik geen reden om me in te houden en verbaas ik me er eigenlijk over dat niet meer mensen ervoor op de bres springen.”

In ons laatste contact, enkele dagen voor zijn overlijden, vertelde René dat het hem speet dat hij zijn missiewerk moest afbreken. Want klaar met zijn werk was Gruythuysen nog lang niet. Maar, zo gaf hij ook aan, de wetenschap dat er in de Nederlandse mondzorg geestverwanten zijn die zich zullen blijven inzetten voor doelmatige mondzorg bij kinderen, en dat er in de mondzorg wel degelijk bewegingen plaatsvinden in de richting van een meer ‘kindvriendelijke’ benadering, gaf hem rust.

René Gruythuysen overleed vrijdag 15 april op 77-jarige leeftijd. Dental Tribune wenst familie en naasten veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

 

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement