DT News - Netherlands - In 2020 minder klachten over tandartsen

Search Dental Tribune

In 2020 minder klachten over tandartsen

(foto: Canva/hidesy)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 15 juli 2021

Bewaar

UTRECHT – In 2020 zijn er twintig klachten minder dan in 2019 tegen een tandarts ingediend bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Nederland. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2020. Bij 69 van de 1049 klachten die werden afgehandeld ging het om een klacht tegen een tandarts, in 2019 was dat aantal nog 89. De tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg beoordelen naar aanleiding van een klacht van een patiënt of een tandarts of andere hulpverlener volgens de geldende professionele standaard heeft gewerkt.

Ook in het totaal aantal ingediende klachten is een daling te zien, want in 2019 was dit aantal nog 1502. Van de in 2020 1049 afgehandelde klachten was er in 152 gevallen sprake van een gegronde klacht, in 2019 was dat bij 194 gevallen. 11 van de 69 afgehandelde klachten over tandartsen zijn ingetrokken door de klager, bij 1 geval is de behandeling gestaakt, 22 klachten zijn niet-ontvankelijk verklaard en 22 klachten zijn ongegrond verklaard. 13 klachten werden gegrond verklaard. In 2019 waren dat er 18 van de 89. Bij de gegronde klachten in 2020 is vier keer een waarschuwing opgelegd, vijf keer een berisping, 1 keer een voorwaardelijke schorsing van inschrijving in het register en twee keer een doorhaling van inschrijving in het register. Dit laatste is de zwaarste maatregel die een tuchtcollege kan opleggen.

Het aantal klachten over tandartsen vormt ongeveer 6% van het totaal aantal klachten. Alleen artsen (720) en verpleegkundigen (83) hebben een groter aandeel in het aantal klachten over alle zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen. De grond van de klachten verschilt, maar in totaal werd het meest geklaagd over een onjuiste behandeling of diagnose (366). Verder kwamen klachten over geen of onvoldoende zorg ook veel voor (183).

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken en geldt voor alle beroepsgroepen uit het BIG-register. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en medisch-beroepsbeoefenaars. Er zijn in Nederland zes tuchtcolleges, maar in september 2020 is er een wetsvoorstel ingediend om dit aantal terug te brengen naar vier: één centrale en drie regionale.

(bron: KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement