DT News - Netherlands - Jubilerend NTvT klaar voor de toekomst

Search Dental Tribune

Jubilerend NTvT klaar voor de toekomst

Casper Bots, hoofdredacteur van het NTvT. (beeld: NTvT/ Joost Hoving)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 14 augustus 2018

Bewaar

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) bestaat 125 jaar. Wat in 1893 begon als een verzameling referaatverslagen en notulen, groeide uit tot hét gezaghebbende en onmisbare tandheelkundig-wetenschappelijke tijdschrift in Nederland en België, met ruim vijfduizend tandartsen en mondhygiënisten als abonnee. Tandarts-epidemioloog dr. Casper P. Bots zit nu ruim een jaar op de stoel van hoofdredacteur en heeft al heel wat van zijn beoogde vernieuwingen in gang gezet en bewerkstelligd. De kernwaarden van het NTvT blijven daarbij overeind. “Het belangrijkste blijft dat wat je leest onafhankelijk, betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord is.”

U bent nu ruim een jaar hoofdredacteur van het NTvT. Hoe is dit bevallen?
In de praktijk ben ik iedere dag met het NTvT bezig, terwijl ik van tevoren dacht dat het een of twee dagen per week zou zijn. Ook als ik in de praktijk werk, zit het NTvT in mijn hoofd. Als ik van patiënten vragen krijg over bleken of het gebruik van koolstoftandpasta, sla ik dat meteen op in mijn telefoon, omdat dit de vragen uit de praktijk zijn die we in het NTvT willen beantwoorden. Je hebt te maken met de redactie, directie, een uitgever: het is een heel team van mensen dat samenwerkt. Bezig zijn met hoe we het NTvT voortdurend kunnen verbeteren, qua vormgeving en inhoud, geeft me hoe dan ook veel energie.
Het leukste aan mijn functie als hoofdredacteur is dat ik op het grensvlak sta van onderzoek en praktijk. Een van mijn hoofddoelen is om alle wetenschappelijke literatuur die wereldwijd verschijnt, toepasbaar te maken voor tandartsen in de praktijk. Andersom zou ik graag zien dat tandartsen die in de praktijk tegen dingen aanlopen, contact opnemen met de redactie van het NTvT, zodat wij het juiste, goed onderbouwde antwoord kunnen vinden.

In uw eerste hoofdredactioneel gaf u een aantal ‘verbeterpunten’ voor het NTvT. Heeft u deze al kunnen doorvoeren?
In eerste instantie heb ik me beziggehouden met de vormgeving van het tijdschrift. We vinden het belangrijk met de tijd mee te gaan. Vergeleken met 125 jaar geleden hebben lezers andere wensen en lezen bijvoorbeeld ook meer (jonge) vrouwen het NTvT. Soms kan een kleine aanpassing, zoals iets ander kleurgebruik en rondere vormen in de opmaak, al een groot verschil maken in de beleving. Bij het doorbladeren van het tijdschrift kun je nu duidelijker de hoofdpunten zien. Daar zorgen we onder meer voor door grotere samenvattingsblokken te maken, de conclusies te markeren en meer beeld en infographics te gebruiken. Qua inhoud plaatsen we in ieder nummer onderwerpen die vrijwel iedere tandarts aan zullen spreken. Verder willen we nog meer casuïstiek opnemen. Het belangrijkste blijft echter dat wat je leest onafhankelijk, betrouwbaar en wetenschappelijk is.

Wat waren uitdagingen en hoogtepunten als hoofdredacteur tot nu toe?
Het afgelopen jaar is het NTvT-team deels vernieuwd. Daardoor duurde het even voordat we helemaal op elkaar ingespeeld waren, maar we konden zo uiteraard ook veel frisse ideeën meenemen. Een andere uitdaging is het hele team mee te nemen in het proces van veranderingen en gezamenlijk tot besluiten te komen. Als praktijkhouder is dat heel anders. Daar neem ik beslissingen die vervolgens vrijwel direct uitvoerbaar en implementeerbaar zijn .
Iedere afgeronde NTvT-editie is een hoogtepunt: dan ben ik echt trots op de redactie en het redactiebureau. Ik ruik ook altijd even aan het papier, zo lekker nieuw (lacht). Dat we tussen de bedrijven door een jubileumboek hebben gemaakt in het kader van het 125-jarig bestaan van het NTvT, vind ik eveneens een hoogtepunt. In het boek staan onder meer artikelen uit de eerste NTvT-uitgave, waarop wordt teruggeblikt met een hedendaagse bril. In combinatie met de bijzondere afbeeldingen is het een heel mooi boek geworden.

Welke ontwikkelingen heeft het tijdschrift doorgemaakt de afgelopen 125 jaar?
Het tijdschrift heette bij de oprichting nog het Tandheelkundig Tijdschrift en bestond uit verslagen van gehouden referaten en notulen van de vergaderingen van de Nederlandse Tandmeesters Vereeniging. In die tijd was de vraag of leden van de vereniging zichzelf ‘tandmeester’ of ‘tandarts’ moesten noemen een hot topic.
In de loop der jaren groeiden de verslagen steeds meer uit tot artikelen. Na de oorlog is er, in navolging van de faculteiten, meer aandacht gekomen voor het wetenschappelijke aspect van de tandheelkunde. Het tijdschrift zag er in die beginjaren natuurlijk heel anders uit: naar onze huidige begrippen heel stijf, met een nadruk op tekstblokken. Tegenwoordig weten we dat een wetenschappelijk tijdschrift er best aantrekkelijk en vlot uit kan zien, zonder aan betrouwbaarheid te verliezen.

Wat zijn meer recente ontwikkelingen?
Sinds tien jaar komt de medisch-tandheelkundige interactie meer aan bod. Er is een rubriek ‘Medisch’ gekomen waarin de link met de geneeskunde wordt gelegd. Een interessante casus voor tandartsen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde plaatsen wij ook. Je ziet steeds meer kruisbestuiving.
Verder bekijken we de mogelijkheden voor nauwere samenwerking met internationale tandheelkundige tijdschriften. Het afgelopen jaar kregen onze abonnees al eens toegang tot een relevant artikel van de British Dental Journal. Op deze manier willen we het venster voor de tandarts vergroten en, op basis van input uit het werkveld, laten zien wat relevant is voor praktijkvoering.
De behoefte van de lezer is ook veranderd. Vroeger gingen tandartsen aan hun bureau zitten om het tijdschrift keurig van begin tot eind door te nemen. Nu willen lezers informatie in kleinere stukjes tot zich nemen en de mogelijkheid hebben om op een later moment de verdieping te zoeken. Dat kan natuurlijk ook digitaal en daar gaan we de website verder op aanpassen. De NTvT-site zal een soort kennisbank worden, waar je gemakkelijk op thema kunt zoeken om zo betrouwbare en onafhankelijke informatie te vinden.

Op 2 november staat de Nationale Tandheelkunde Quiz gepland en verschijnt het jubileumboek. Hoe is het NTvT tot deze grootse jubileumviering gekomen?
We wilden graag iets organiseren dat vernieuwend en onderscheidend is en tegelijkertijd past bij de kernwaarden van het NTvT. We hadden gewoon een congres kunnen organiseren, maar het leek ons leuk iets anders te doen waarbij we de jonge generatie tandartsen betrekken en zorgen voor verbinding tussen de tandheelkundefaculteiten en mondzorgopleidingen. Naast een feestje wilden we ook onafhankelijke, wetenschappelijke informatie bieden; dat past tenslotte bij het NTvT. Zo kwamen we uit op een quiz voor tandartsen, mondhygiënisten en studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde, een beetje in de stijl van De Nationale Wetenschapsquiz en De Slimste Mens. De vier tandheelkundefaculteiten, ook de voormalige faculteit in Utrecht, nemen het onder leiding van Philip Freriks en een prominente jury tegen elkaar op. Daarnaast reiken we een prijs uit voor de ‘Slimste tandarts van Nederland’. Het evenement wordt verder opgeluisterd door ‘DentTalks’ van Reina de Raat (verleden), Paul de Kok (heden) en Joerd van der Meer (toekomst).

Nationale Tandheelkunde Quiz
Op 2 november 2018 viert het NTvT haar 125-jarig jubileumfeest. In Studio21 in Hilversum vindt dan de Nationale Tandheelkunde Quiz plaats, gepresenteerd door Philip Freriks. Bent u student of alumnus en wilt u meestrijden tegen de andere faculteiten? Vindt u zichzelf stiekem een heel slimme tandarts? Of wilt u als toeschouwer getuige zijn van dit evenement? Kom dan naar de Nationale Tandheelkunde Quiz. Kijk voor meer informatie op www.nationaletandheelkundequiz.nl

U stelt samen met anderen de vragen van de quiz op. Wat kunnen we verwachten?
De vragen gaan over twintig thema’s uit de tandheelkunde. Per thema worden vragen gesteld over het verleden, het heden en de toekomst; zowel klinisch, informatief als verstrooiend. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn in welk jaar het tandheelkundig onderwijs in Nederland officieel is gestart, of er wordt gevraagd naar de factoren die een rol spelen bij parodontitis. In samenwerking met Reina de Raat, expert op het gebied van de geschiedenis van de tandheelkunde, worden tandheelkundige objecten gepresenteerd waarvan het de vraag is waarvoor ze vroeger dienden.

Welk deel van de vragen had u kunnen beantwoorden, schat u in? Oftewel, hoe slim bent u zelf?
Ik schat in dat ik ongeveer twee derde goed zou kunnen beantwoorden. Als je alles al weet, is het natuurlijk ook niet leuk. Er zitten een aantal heel verrassende vragen tussen die je op een andere manier naar tandheelkunde laten kijken. Er valt veel te leren, ook voor mij dus. Niet voor niets kun je er ook KRT-punten mee verdienen (deze zijn in aanvraag, red.).

Waar gaat u zich het komende jaar op richten met het NTvT?
Ik ga me samen met de redactie bezighouden met het verder uitwerken van de ingezette vernieuwing. Ook zoek ik daarbij naar nog meer input van onze lezers en pas afgestudeerde tandartsen of onderzoekers om echt een community voor tandartsen te kunnen gaan creëren. Daarnaast ga ik de vormgeving van het tijdschrift verder finetunen, en werken we aan vernieuwing van de website en onze digitale nieuwsbrief. Op die manier sluiten we voortdurend aan bij zowel onze eigen kernwaarden als datgene dat onze doelgroep van ons verwacht. Tandartsen die ergens tegen aanlopen of vragen hebben, zou ik dan ook willen oproepen vooral contact op te nemen met het NTvT, zodat wij het antwoord voor u kunnen vinden.

NTvT-onderzoeksbeurs
Het NTvT wil een platform bieden voor onderzoekers in Nederland en Vlaanderen. In het kader van het 125-jarig bestaan van het NTvT worden mede daarom drie onderzoeksbeurzen (van 100.000 euro elk) ter beschikking gesteld door de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (gelieerd aan het NTvT). Het moet gaan om klinisch toepasbaar relevant promotieonderzoek. Deelresultaten zullen worden gepubliceerd in het NTvT.
Iedere tandheelkundige opleiding in Nederland kan drie voorstellen indienen. Daaruit maakt een selectiecommissie, bestaande uit drie wetenschappers en vier NTvT-abonnees, vervolgens een keuze. De decanen en directeuren hebben inmiddels bericht gehad over de aanvraagprocedure. Tijdens de Nationale Tandheelkunde Quiz op 2 november wordt bekendgemaakt aan welke projecten een beurs wordt toegekend.
advertisement
advertisement