DT News - Netherlands - KNMT roept ministers op tot duidelijkheid over spoedzorg

Search Dental Tribune

KNMT roept ministers op tot duidelijkheid over spoedzorg

De KNMT heeft op korte termijn absolute duidelijkheid nodig over de regelingen rond de spoedzorg. (foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 30 maart 2020

Bewaar

UTRECHT - KNMT-voorzitter Wolter Brands heeft afgelopen weekend een dringende oproep gedaan aan de ministers Van Rijn en De Jonge. De tandheelkundige branche heeft op korte termijn absolute duidelijkheid nodig over de regelingen rond de spoedzorg.

Brands heeft alle leden van de KNMT geïnformeerd over zijn oproep aan de ministers om aan te geven welke zorg tandartsen wel en niet mogen leveren. Hij licht die oproep uitgebreid toe.

Hij wijst er in de eerste plaats op dat de gezamenlijke mondzorgkoepels zelf het initiatief hebben genomen te adviseren de reguliere mondzorg tijdelijk te staken en alleen spoedzorg te verlenen aan niet besmette patiënten. Dit ook omdat het ministerie van VWS tot op heden niet aangaf welke zorg verleend kan worden, maar wel opriep de beperkt beschikbare beschermingsmiddelen te reserveren voor noodhulp. VWS gaf naderhand wel steun aan het spoedzorgadvies, dat sindsdien ook als veldnorm is gehanteerd door de IGJ. Voor het verlenen van spoedzorg aan besmette patiënten heeft de KNMT samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het Corona Centrum Mondzorg (CAM) opgezet. “Tot onze opperste verbazing”, schrijft Brands, “is dit weekeinde gebleken dat de tot dusver gehanteerde en ondersteunde lijn niet door het RIVM wordt ondersteund. En dat wij mogelijk alle patiënten met een ‘kuchje’ moeten doorverwijzen naar het CAM.” Op dat CAM zouden in dat geval substantieel meer beschermingsmiddelen beschikbaar moeten zijn.

Tweede hoofdpunt van Brands is de financiële steun die praktijken tegemoet kunnen zien, met het oog op de substantiële inkomstenderving in deze periode. Hij verwijst naar de motie Klaver (dd 26 maart, met algemene stemmen aangenomen) die oproept te voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden.

Die problemen hebben de KNMT inmiddels van meerdere kanten bereikt. De eerste tandtechnische laboratoria hebben faillissement aangevraagd. Een aantal praktijken heeft aangegeven na 6 april weer volledig open te gaan als duidelijkheid en financiële compensatie uitblijven.

De KNMT-voorzitter vraagt de ministers om een helder standpunt:

  1. Of alle mondzorgpraktijken gaan vanaf 6 april 2020 over op reguliere mondzorg en krijgen de benodigde beschermingsmiddelen.
  2. Of alle mondzorgpraktijken sluiten per 6 april en staken de spoedzorg. Ze krijgen financiële compensatie per 16 maart (de datum van het spoedzorg-advies).

De KNMT heeft bovendien met verbijstering geconstateerd dat de mondzorg vooralsnog niet valt onder de regeling ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19’. Volgens Brands heeft hij de toezegging gekregen dat dit wordt herbezien.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement