DT News - Netherlands - KNMT en ANT oneens over opleiding tandartsassistenten

Search Dental Tribune

KNMT en ANT oneens over opleiding tandartsassistenten

Marieke Epping

Marieke Epping

do. 25 juni 2015

Bewaar

HEEMSTEDE – De term ‘tandartsassistent’ is een verzamelnaam geworden voor een breed scala aan functies, zonder duidelijke eisen waaraan assisterenden moeten voldoen. De ANT wil daarom variabele opleidingseisen voor de ‘beroepsgroep’, aansluitend bij de diversiteit in werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot de KNMT, die onlangs pleitte voor een verplichte MBO4-opleiding. ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes: “Minder opleiding als het kan, meer als het nodig is.”

De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden van de tandartsassistent heel divers geworden, variërend van louter assisteren tot het uitvoeren van zelfstandige behandelingen. “Patiënten weten niet meer wie bevoegd en bekwaam is,” constateert Vaartjes. “Het ontbreekt aan een professionele standaard.” De ANT pleit daarom voor maatwerk in een deze week gepresenteerd visiedocument.

Basis voor de ANT-visie is het risico voor de patiënt van de verschillende werkzaamheden. De tandartsorganisatie heeft de assisterende werkzaamheden en behandelingen in drie risicocategorieën ingedeeld, en daar opleidingseisen aan gekoppeld. Eén uniforme opleidingseis – MBO4, zoals de KNMT voorstelde – biedt volgens de ANT slechts schijnzekerheid. De associatie wijst deze optie dan ook met kracht van de hand. Vaartjes: “Voor een groot aantal assistenten is de MBO4-opleiding gezien hun takenpakket overbodig, voor anderen zal dezelfde opleidingseis juist onvoldoende zijn. Er zou cijfermatig gezien een verkeerd beeld kunnen ontstaan van een groep assistenten waar de tandarts taken aan kan delegeren, omdat ze ertoe opgeleid zouden zijn. Een dergelijke misinterpretatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen in de toekomst.”

Volgens Vaartjes wordt met maatwerk in de opleidingseisen voor de patiënt duidelijker wat een specifieke assistent wel en niet mag doen. Ook zou duidelijker worden of de assistent is opgeleid voor de handelingen die hij of zij verricht. Na een gerichte opleiding zijn assistenten bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van de specifiek beoogde taken, aldus de ANT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement