Dental Tribune Netherlands

Meer duidelijkheid over cosmetische mondzorg

February 12, 2021

UTRECHT – Op uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de KNMT een kwaliteitskader voor cosmetische mondzorg opgesteld. Het kader schept duidelijkheid over het onderscheid tussen functionele en cosmetische tandheelkunde, stelt randvoorwaarden voor het uitvoeren van cosmetische behandelingen en heeft als doel bij te dragen aan meer keuzevrijheid voor de patiënt.

In het kwaliteitskader wordt een duidelijke scheiding tussen reguliere en cosmetische zorg omschreven. De aanleiding hiervoor was een verzoek van de KNMT om cosmetische mondzorg te dereguleren. Volgens de beroepsvereniging biedt de huidige tariefstructuur namelijk onvoldoende mogelijkheid om deze vorm van zorg op een kwalitatief hoogwaardige manier te kunnen aanbieden, terwijl de vraag ernaar toeneemt.

Net als alle vormen van zorg kan ook cosmetische mondzorg leiden tot complicaties en schade, bijvoorbeeld door onveilige of inferieure producten, onbekwame behandelaars en de risico’s van een ingreep. Volgens de KNMT is het daarom van belang af te spreken wat wordt verstaan onder goede en veilige cosmetische mondzorg en om randvoorwaarden en eisen te stellen aan de organisatie en de behandelaar. Het kader kan ervoor zorgen dat ongewenste situaties, zoals het volledig omslijpen van nagenoeg gave gebitselementen voor een cosmetisch doel, beter beoordeeld en desgewenst aangepakt kunnen worden.

Volgens de KNMT hebben tandartsen en orthodontisten met dit kader de mogelijkheid om gebruik te maken van alle state-of-the-art-verrichtingen op het gebied van cosmetische mondzorg. Zo kunnen individuele wensen van patiënten beter worden ingewilligd.

Tot 15 maart kunnen er nog op- of aanmerkingen op het kwaliteitskader gegeven worden via het formulier op de website van het KNMT.

(bron: KNMT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International