Nieuw licht op slijtage van keramische materialen bij melkgebitrestauratie

Search Dental Tribune

Nieuw licht op slijtage van keramische materialen bij melkgebitrestauratie

News Netherlands
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 19 april 2016

Bewaar

YANGSAN, ZUID-KOREA – Volkeramische kronen worden over het algemeen gebruikt als esthetisch restauratiemateriaal voor het volwassen gebit, maar is er weinig onderzoek gedaan naar het gebruik en de slijtage ervan voor de tijdelijke dentitie. In een Koreaanse studie is nu, op basis van overwegingen van occlusale kracht bij pediatrische patiënten, onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van verschillende keramische restauratiematerialen bij melkgebitherstel. Hieruit kwam naar voren dat leuciet de grootste hoeveelheid slijtage van antagonisten oplevert.

In de studie vergeleken onderzoekers kronen van zirkonium, lithiumdisilicaat, leuciet en edelstaal om hun respectievelijke slijtage vast te stellen. Tien vlakke kroonspecimen – natuurlijk uitgevallen melktanden – werden bij elk van de vier studiegroepen getest op slijtage van antagonisten met behulp van een CS-4.8 kauwsimulator (SD Mechatronik). Gebitsslijtage werd nagebootst door middel van 100.000 kauwcycli met een kauwkracht van 50 N. Om de omvang van de slijtage te meten werden de tanden voor en na de test gescand met een 3D-scanner.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de leucietgroep de grootste hoeveelheid slijtage van antagonisten vertoonde, gevolgd door de lithium-, zirkonium-, en edelstaalgroepen. Het gemiddelde volumeverlies in de leuciet- en lithiumgroepen was significant groter dan in de edelstaalgroep. Er werd daarentegen geen significant verschil geconstateerd tussen de edelstaalgroep en de zirkoniumgroep.

De lithiumgroep liet na het testen het meeste gewichtsverlies zien, gevolgd door de leucietgroep en de edelstaal- en zirkoniumgroepen. Het gewichtsverlies in de lithiumgroep was significant groter dan in de edelstaal- en zirkoniumgroepen, maar zij vertoonden onderling geen significant verschil. Volgens de onderzoekers had de slijtage van het restauratiemateriaal en van de antagonistische melktanden de neiging om positief samen te hangen. Bovendien leken de buigweerstand en breuktaaiheid van de keramische materialen te correleren met slijtage van het melkgebit.

De onderzoekers erkennen dat het hoge slijtageniveau verband houdt met kronen van leuciet en lithium en bevelen daarom de nodige voorzichtigheid aan bij het gebruik van deze materialen in de pedodontologie. De resultaten van hun onderzoek moeten echter nog wel worden bevestigd middels in vivo studies.

De studie, getiteld ‘Wear of primary teeth caused by opposed all-ceramic or or stainless steel crowns’, werd op 23 februari online gepubliceerd in het Journal of Advanced Prosthodontics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement