Nieuw WHO-rapport onthult alarmerende staat van mondzorg wereldwijd

Search Dental Tribune

Nieuw WHO-rapport onthult alarmerende staat van mondzorg wereldwijd

Een recent verschenen rapport van de WHO belicht de zorgwekkende staat van de mondzorg wereldwijd en dient als een oproep tot actie om deze te verbeteren. (Afbeelding: Oakland Images/Shutterstock)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

wo. 19 april 2023

Bewaar

Genève, Zwitserland – Op 18 november 2022 publiceerde de World Health Organization (WHO) het nieuwe Global Oral Health Status Report. De laatste uitgave hiervan was bijna twintig jaar geleden. Het rapport schetst een helder beeld van de prevalentie van mondaandoeningen en bevat gegevens van 194 landen. Dit rapport is zowel waardevol voor beleidsmakers als voor belanghebbenden die goede en toegankelijke mondzorg op de kaart willen zetten in hun eigen regio.

De gegevens uit het rapport zijn gebaseerd op de meest recente resultaten van het Global Burden of Disease project, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek en globale enquêtes van de WHO. Naar aanleiding van de data is vastgesteld dat circa de helft van de wereldbevolking – 3,5 miljard mensen – een mondaandoening heeft, en dat driekwart hiervan leeft in een land met een laag of gemiddeld inkomen. Daarnaast wordt duidelijk dat de ziektelast van mondaandoeningen zwaarder is dan die van niet-overdraagbare ziektes zoals psychische stoornissen, diabetes of kanker. Bovendien is deze last de afgelopen dertig jaar substantieel zwaarder geworden door de beperkte toegankelijkheid van preventie en behandeling.

“Mondgezondheid is lange tijd wereldwijd verwaarloosd, maar veel mondaandoeningen kunnen voorkomen of behandeld worden met de kosteneffectieve maatregelen die in dit rapport worden beschreven,” zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van het WHO, in een persbericht. “De WHO streeft ernaar om begeleiding en ondersteuning te bieden aan landen zodat iedereen, waar hij ook woont en wat hij ook verdient, de kennis en handvatten heeft om goed te zorgen voor zijn tanden en mond en de toegang heeft tot preventie en zorg wanneer hij die nodig heeft.”

Volgens het rapport zijn dit wereldwijd de meest voorkomende mondaandoeningen: cariës, ernstige parodontitis, tandverlies en mondkanker. Data geven aan dat naar schatting 2,5 miljard mensen lijden aan onbehandelde cariës, wat het de vaakst voorkomende aandoening maakt. Van ernstige parodontitis wordt geschat dat het ongeveer 1 miljard mensen wereldwijd treft. Jaarlijks wordt er een verbluffend aantal van 380.000 nieuwe gevallen van mondkanker geconstateerd.

Verder laat het rapport enorme kloven zien tussen de toegankelijkheid van mondzorg en concludeert het dat mondaandoeningen hoofdzakelijk de meest kwetsbare en benadeelde bevolkingsgroepen treffen. Onder deze bevolkingsgroepen vallen mensen met lage inkomens, mensen met een beperking, alleenwonenden of mensen in een verzorgingstehuis, mensen die ver van de stad wonen en mensen die tot een minderheid behoren. Een hoge suikerinname, alle vormen van tabaksgebruik en schadelijke hoeveelheden alcohol zijn factoren die bijdragen aan de wereldwijde mondzorgcrisis.

Ten slotte wijst het rapport erop dat slechts een klein percentage van de wereldbevolking volledige toegang heeft tot mondzorg, en dat de mensen die dit het meeste nodig hebben, er het moeilijkst toegang toe hebben. De grootste obstakels die overwonnen moeten worden bij het bieden van mondzorg zijn de hoge out-of-pocketkosten, de afhankelijkheid van zeer gespecialiseerde zorgaanbieders en ineffectief beleid en mondzorgpreventie.

De WHO schetst niet alleen de drempels van het verlenen van mondzorg, maar geeft ook een aantal handvatten voor het wereldwijd verbeteren hiervan, zoals veelvoorkomende risicofactoren benaderen met een brede aanpak, mondzorg integreren in het landelijke zorgsysteem en dit universeel maken, werkmodellen van mondgezondheid herdefiniëren en het versterken van het mondzorgsysteem. Daarbij hoort ook het verzamelen en integreren van mondzorgdata in nationale gezondheidsmonitors.

“Mensen centraal stellen bij het verlenen van mondzorg is van cruciaal belang als we de visie van universele zorgtoegankelijkheid voor ieder individu en iedere gemeenschap willen verwezenlijken voor 2030,” merkt dr. Bente Mikkelsen, WHO-directeur van niet-overdraagbare ziekten, op. “Dit rapport is een uitgangspunt door basisinformatie te bieden om landen te helpen de voortgang van de implementatie te volgen, terwijl het ook tijdige en relevante feedback geeft aan besluitvormers op nationaal niveau. Samen kunnen we de status quo, de verwaarlozing van de mondzorg, veranderen,” concludeert ze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement