DT News - Netherlands - Nieuwe methode met peptiden moet beginnende cariës stoppen

Search Dental Tribune

Nieuwe methode met peptiden moet beginnende cariës stoppen

Wetenschappers van de Universiteit van Washington hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarbij tandglazuur door middel van proteïne wordt geremineraliseerd om zo beginnende cariës te behandelen (foto: TY Lim/Shutterstock).
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 25 april 2018

Bewaar

WASHINGTON, VS – Preventie is vaak een belangrijk uitgangspunt als gesproken wordt over mondzorg. Veel patiënten zouden het echter een uitkomst vinden als er een alternatief zou bestaan voor de behandeling van beginnende gaatjes. Nieuw onderzoek maakt dat misschien mogelijk. Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben een methode ontwikkeld die proteïne gebruikt om tandglazuur te remineraliseren door witte vlek-laesies en beginnende cariës aan te pakken.

De onderzoekers gebruikten peptiden afkomstig uit amelogenine, het proteïne dat cruciaal is in de vorming van glazuur, die zorgen voor biomineralisatie in de nieuwe technologie. Om het effect van de peptiden in de praktijk te onderzoeken, werd het remineralisatievermogen van de peptiden vergeleken met dat van verschillende variaties van fluoriden, soms gecombineerd met peptiden. Dat gebeurde bij proefpersonen waarbij kunstmatig gemaakte laesies in hun glazuur waren gemaakt.

Uit de resultaten bleek dat bij deelnemers die alleen peptiden hadden gekregen een remineralisatielaag van 10 μm dik was ontstaan. Voor de onderzoekers is dit een indicatie dat de peptiden het glazuur op een dagelijkse basis versterken en vernieuwen, als deze stoffen deel uitmaken van een goed uitgevoerde, preventieve mondzorgroutine. Als er meer onderzoek naar is gedaan, denken de wetenschappers dat de technologie ook gebruikt kan worden in zowel publieke gezondheidssettings als thuis en ook in biomimetische tandpasta, gels, composietsoorten en andere materialen. Zij denken dat dit een veilig alternatief vormt voor bestaande tandheelkundige behandelingen en procedures.

“Remineralisatie op basis van peptiden is een gezond alternatief voor de bestaande tandheelkundige zorg,” aldus hoofdonderzoeker Mehmet Sarikaya, hoogleraar Materials Science and Engineering en universitair docent aan de Universiteit van Washington over de nieuwe ontdekking.

Het onderzoek, getiteld ‘Biomimetic tooth repair: Amelogenin-derived peptide enables in vitro remineralization of human enamel’ is op 9 maart 2018 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Biomaterials Science and Engineering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement