DT News - Netherlands - Wat moet je weten van een patiënt met vertegenwoordiger?

Search Dental Tribune

Wat moet je weten van een patiënt met vertegenwoordiger?

(foto: Canva/utah778)
Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

vr. 8 juli 2022

Bewaar

UTRECHT – Wanneer een patiënt zijn eigen belangen niet kan behartigen, bijvoorbeeld vanwege een psychiatrische aandoening, kan een vertegenwoordiger nodig zijn om beslissingen te nemen. Een patiënt kan een verzoek doen om een wettelijke vertegenwoordiger aan te stellen, maar ook diens familie, een officier van justitie of een zorginstelling. Welke gevolgen hebben de verschillende vormen van vertegenwoordiging voor de tandarts-patiëntrelatie?

  1. Onder curatele: geen medische en financiële beslissingen

Dit is de meest verstrekkende vorm van vertegenwoordiging, omdat de curator in plaats van de patiënt financiële én medische beslissingen neemt. Dit betekent dat de patiënt handelingsonbekwaam wordt, dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. In de tandartspraktijk kan het voorkomen dat een patiënt die onder curatele staat zelfstandig een behandelingsovereenkomst aangaat, maar dat de curator dit terugdraait.

  1. Onder bewind: geen financiële beslissingen

Een bewindvoerder heeft het beheer over (een deel van) de financiën van de patiënt. Deze gaat dus niet over een eventuele tandheelkundige behandeling, maar beslist wel over het financiële aspect daarvan.

  1. Mentorschap: hulp bij persoonlijke zaken

Een mentor helpt de patiënt met beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor heeft de plicht om de patiënt zo veel mogelijk zelf te laten beslissen maar helpt dus met persoonlijke beslissingen van niet-financiële aard.

  1. Volmacht

Een wilsonbekwame patiënt kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht op te stellen in de periode dat hij nog wilsbekwaam is. Een voorbeeld van zo’n volmacht is een levenstestament. Een gemachtigde kan vertegenwoordiger zijn in alle rechtshandelingen, maar een volmacht kan zich ook richten op specifieke zaken.

  1. Plaatsvervanger

Als een patiënt wilsonbekwaam is, maar de patiënt geen wettelijke vertegenwoordiger of volmacht heeft, biedt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) uitkomst. Deze wet bepaalt dat een plaatsvervanger kan worden aangewezen die in het kader van de geneeskundige behandeling een beslissing neemt namens de patiënt. In eerste instantie is deze plaatsvervanger de partner en anders een familielid van de patiënt.

(bron: KNMT)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement