DT News - Netherlands - Ondernemer is btw-plichtig voor cosmetische ingrepen

Search Dental Tribune

Ondernemer is btw-plichtig voor cosmetische ingrepen

Laura van Dee

Laura van Dee

di. 22 januari 2013

Bewaar

AMSTERDAM – Ondernemers moeten btw betalen voor tandheelkundige cosmetische ingrepen. Dat oordeelde het gerechtshof Amsterdam in december bij een hoger beroep van een onderneming in esthetische tandheelkunde en tandtechniek. De ondernemer heeft volgens het gerechtshof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bij het bleken van tanden of het plaatsen van facings sprake is van gezondheidskundige verzorging van de mens, waarvoor een btw-vrijstelling geldt.

In 2010 legde de belastinginspecteur Omzetbelasting de onderneming over 2009 een aanslag op van bijna vijftigduizend euro nog af te dragen omzetbelasting. De ondernemer maakte – zonder succes – bij de rechter bezwaar tegen deze naheffingsaanslag. Na de nieuwe uitspraak kan de ondernemer nu alleen nog in cassatie bij de Hoge Raad.

Het gerechtshof en de rechtbank, maken een duidelijk onderscheid tussen een ‘gezondheidskundige behandeling’, bijvoorbeeld een mondhygiënische behandeling, en een ‘cosmetische behandeling’, bijvoorbeeld tandbleken en het aanbrengen van facings. Een ‘gezondheidskundige behandeling’ is onmiskenbaar vrijgesteld van btw, maar een ‘cosmetische behandeling’ is dat volgens de rechters niet. Dit betekent dat de onderneming over de omzet van al deze cosmetische behandelingen alsnog btw moet afdragen.

De ondernemer had betoogd dat cosmetische behandelingen wel degelijk plaatsvinden met een therapeutisch doel en bracht onder meer een verklaring in van een universitair hoofddocent, verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De rechtbank en het gerechtshof vonden het echter niet aannemelijk dat bij de verrichte behandelingen sprake was van zware psychologische belasting.

Mocht de uitspraak in stand blijven, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor cosmetische ingrepen die uitsluitend ‘de verfraaiing van het uiterlijk’ tot doel hebben. Problematisch is dat in de cosmetische tandheelkunde geen duidelijke grens getrokken kan worden tussen de ‘therapeutische of gezondheidskundige behandeling’ en de ‘zuiver cosmetische behandeling’, waardoor de behandelaar niet weet of hij btw-plichtig is.

Een bijkomend probleem is dat ondernemingen die een naheffingsaanslag krijgen vanwege nog af te dragen omzetbelasting, nooit een btw-administratie hebben gevoerd. Zij hebben de btw nooit aan patiënten doorberekend en ook niet in de vooraftrek kunnen verrekenen met de af te dragen omzetbelasting. Die naheffing komt dan volledig en uitsluitend voor rekening van de onderneming. Bovendien kan de Belastingdienst ook nog een boete opleggen. (bron: Dental Info)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement