Dental Tribune Netherlands

Ongenoegen over loslaten voorrang bij vaccinatie

By Claudia Liberova
March 31, 2021

Toen in februari 2021 het nieuws uitkwam dat mondzorgverleners vanaf het tweede kwartaal van het jaar gevaccineerd zouden worden tegen covid-19 was dat voor velen een geruststellend vooruitzicht. Nu het bijna zo ver is, trekt VWS deze voorrangsregeling toch in, meldt de KNMT. ACTA-decaan Frank Abbas vindt dat zorgelijk, zeker voor studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

De Mondzorgalliantie vroeg het ministerie van VWS om opheldering over de planning en aanpak van de coronavaccinatie, waarop deze reageerde dat de voorrang voor ‘overige zorgverleners’, waaronder mondzorgverleners, is geschrapt. Het ministerie doet dat omdat het de komende tijd veel grotere leveringen van vaccins verwacht, met als gevolg een grote versnelling van het vaccinatieproces. Opsplitsen van mensen in groepen zou dan juist als vertragende factor kunnen werken. VWS geeft aan begrip te hebben voor het belang dat de Mondzorgalliantie hecht aan snelle vaccinatie van de medewerkers in de mondzorg. Ook stelt het zich ervan bewust te zijn dat de mondzorg een belangrijke functie vervult in het zorgveld en de maatschappij.

Naast het sneller kunnen laten verlopen van de vaccinatie, geeft het ministerie ook als reden dat medewerkers in de mondzorg niet als risicogroep worden gezien, doordat zij veel aandacht hebben voor infectiepreventie. De ervaring van de afgelopen periode leert dat mondzorgpraktijken geen besmettingshaarden zijn. “Dan worden we dus eigenlijk gestraft omdat we het heel goed doen, terwijl andere zorgverleners nog wel voorrang krijgen,” reageert Frank Abbas, decaan van ACTA, desgevraagd. “Dat ziekenhuizen met coronapatiënten voorrang krijgen is helder, maar ik zie geen cijfers van bijvoorbeeld huisartsenpraktijken. Zijn dat wel besmettingshaarden? Daar komt nog bij, specifiek voor de opleidingssituatie op ACTA, in Groningen en in Nijmegen, dat de zorg wordt verleend door studenten, die vaak in studentenhuizen wonen en hogere risico’s lopen op een covid-19-besmetting. Studenten zijn ook onze zorgverleners. Wanneer je verhoogde besmettingscijfers krijgt binnen deze groep zal dit deel van de zorg wegvallen binnen de opleidingsinstituten en dreigen de studenten weer meer studievertraging op te lopen, wat niet ten goede komt aan het toenemende tandartsentekort in Nederland.”

Volgorde van vaccinatie

Mondzorgverleners worden op basis van leeftijd of persoonlijke medische achtergrond uitgenodigd via een brief. Momenteel zijn de groepen met een hoog risico aan de beurt (de groep 60+, waarbij van oud naar jong wordt uitgenodigd). De verwachting is dat per mei de overige groepen aan de beurt zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van covid-19-vaccins. Abbas: “Ik ben 67 en ik ben nog niet aan de beurt. Ze zijn eind maart nog de 75-plussers aan het vaccineren. De enige mondzorgverleners binnen het ACTA-gebouw die gevaccineerd zijn, zijn de medewerkers van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, omdat zij in de gehandicaptenzorg werken. Echter, als student loop je extra risico vanwege omgevingsfactoren en ben je volledig betrokken als zorgverlener in de opleidingssituatie. Het zou mij dus heel logisch lijken dat als mondzorgverleners nu geen voorrang krijgen, de studenten wel eerder gevaccineerd worden.”

De Mondzorgalliantie pleit ervoor de meest kwetsbaren in de samenleving, en zij die voor hen zorgen, als eerste te vaccineren. Daarbij ziet en hoort de alliantie de leden die zich zorgen maken omdat zij nog geen vaccinatie hebben ontvangen. De alliantie heeft daarom haar ongenoegen over de wijziging duidelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie. Ze blijft alert opdat de continuïteit van de mondzorg gewaarborgd wordt. Abbas voegt toe: “Het zou mooi zijn als hierbij specifieke aandacht wordt gevraagd voor studenten in de mondzorg.”

(bron: KNMT)

 

 

Scroll down
advertisement

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International