Dental Tribune Netherlands

Beroepsorganisaties bezorgd over BIG-advies

November 27, 2019

UTRECHT - De KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland hebben hun zorgen geuit over een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de toekomst van de Wet BIG. De RVS wil alleen nog basisberoepen in het BIG-register opnemen, en niet de specialismen. De organisaties zijn bezorgd over de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, toenemende onduidelijkheid voor de patiënt en administratieve lastenverzwaring.

De RVS heeft het rapport ‘De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG’ op verzoek van het ministerie van VWS opgesteld, als onderdeel van een groter onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. In het rapport adviseert de RVS de minister om het aantal beroepen dat wordt toegevoegd aan artikel 3 te beperken en alleen basisberoepen in de wet te regelen. Verdere bekwaamheden – die zorgverleners door opleiding maar ook in de praktijk verwerven – worden vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Dit zou het huidige stelsel met specialistenopleidingen grotendeels vervangen.

De gezamenlijke organisaties vrezen dat de waarde van formele vervolgopleiding afneemt en dat werkervaring en zelf samengestelde scholingspakketten leidend worden. Dit leidt volgens hen tot grote risico’s voor de kwaliteit van zorg. “Het verzamelen van losse bekwaamheden maakt nog geen in brede zin kundig en kwalitatief goede beroepsbeoefenaar. Onvoldoende kundige en kwalitatief goede beroepsbeoefenaren betekenen een gevaar voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.”

Daarnaast leidt het voorstel volgens de organisaties tot veel onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners. “Het instellen van portfolio’s zal het voor de patiënt juist moeilijker maken de juiste beroepsbeoefenaar te vinden voor de medische vraag, omdat de herkenbaarheid van beroepsprofielen vervalt. Er zal meer diversiteit tussen zorgprofessionals ontstaan wat betreft kwaliteit en vaardigheden.”

De zes organisaties beamen dat de Wet BIG in kracht inboet door toevoeging van steeds meer beroepen met bevoegdheden in artikel 3, zoals de RVS stelt. Ze zien echter een eenvoudiger oplossing: de geformuleerde randvoorwaarden en eisen voor het toelaten van nieuwe beroepen als artikel-3-beroep strenger handhaven. Daarmee wordt duidelijkheid geschept voor patiënt en zorgverlener en wordt ook een hausse aan administratieve lasten en uitvoeringsproblemen voorkomen.

De RVS heeft aangekondigd met een reactie op de brief te zullen komen.

(bron: KNMT, RVS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 4, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International