DT News - Netherlands - Oratie hoogleraar Parodontologie Mark Timmerman

Search Dental Tribune

Oratie hoogleraar Parodontologie Mark Timmerman

Mark Timmerman (Foto: Theo Hafmans)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

ma. 11 maart 2024

Bewaar

Op woensdag 10 januari 2024 hield prof. dr. Mark Timmerman zijn oratie naar aanleiding van zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar Parodontologie aan het Radboudumc. Voorafgaand aan zijn inaugurele rede was er een druk bezocht symposium, getiteld ‘Op weg naar balans’.

“Niet iedere hoogleraar houdt een oratie,” vertelt Timmerman achteraf. “Vooral onder de jongere generatie is het minder opportuun. Maar iedereen vond het leuk en uit alle hoeken en gaten van het land kwamen mensen naar het symposium om een mooi verhaal te halen. Het was een prachtige dag!”

Nicky Beukers opende het wetenschappelijke deel van het symposium over de rol van leefstijlfactoren bij parodontitis, waarbij ze gebruik maakte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Haar ‘take home message’: niet één leefstijlfactor is van doorslaggevend belang voor het ontstaan van  parodontitis en voor de behandeling ervan is het relevant om per individuele patiënt de belangrijkste risicofactoren in beeld te krijgen.

Vervolgens sprak prof. dr. Fridus van der Weijden over microbiologisch onderzoek in verleden, heden en toekomst. Daarna volgde prof. dr. Dagmar Else Slot met een betoog getiteld ‘Rooksignalen’. Ze belichtte allerlei manieren waarop mensen tabak tot zich kunnen nemen, waarbij vapen enorm in opkomst is geraakt. Het betoog was een mooie stimulans in de praktijk het gesprek over roken aan te gaan.

Dr. Niek Opdam sloot het symposium af met een verhaal dat niet parodontitis, maar cariës de belangrijkste reden is voor elementverlies. Ondersteund door de theorie van ‘the death spiral of restorative dentistry’ maakte Opdam duidelijk dat zelfs het kleinste gaatje op termijn desastreuzer kan zijn dan parodontitis.

Na het symposium was het tijd voor de inaugurele reden van Mark Timmerman in de aula van het Radboudumc. Hij vertelde over zijn opdracht als hoogleraar en noemde dat parodontologie bij uitstek het tandheelkundige vakgebied is van balans. Het gaat om de balans tussen gastheer en microbiële afweer, de balans tussen de micro-omgeving van de pocket en de totale functie van het gebit en de balans tussen de parodontale ontsteking en de algehele gezondheid.

Ook stipte hij het belang aan van balans in het onderwijs: hoe krijgt parodontologie vorm in het onderwijs en hoe bereik je een juiste balans in het praktijkteam? Welke rol spelen ontwikkelingen in de maatschappij bij dit alles, denk aan het inkorten van de opleiding Tandheelkunde van zes naar vijf jaar? Met deze kritische noot over het terugschroeven van de opleiding van zes naar vijf jaar sloot Timmerman zijn oratie af. “Ik heb nog nooit zoveel tijd aan een verhaal besteed als nu en had het uitermate goed voorbereid,” vertelt hij achteraf.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een eerder verschenen verslag in de Fundamenteel van de NVvP van maart 2024.

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement