DT News - Netherlands - Bijzonder hoogleraar bacteriële mondgezondheid benoemd

Search Dental Tribune

Bijzonder hoogleraar bacteriële mondgezondheid benoemd

Gerrit Jan Logt

Gerrit Jan Logt

do. 10 december 2015

Bewaar

AMSTERDAM – Dat bacteriën in de mond behalve een schadelijke ook een gunstige invloed kunnen hebben op gebitselementen is een recente ontdekking. Bart Keijser van het Academische Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) sprak erover in zijn oratie van 20 november aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Keijser onderzocht eerder als systeembioloog de bacteriën in de darmen, waarbij biologische processen worden geïntegreerd en de systemen in hun context worden beschouwd. Hij onderzocht bijvoorbeeld de mogelijkheid om controle te houden op de groei van bepaalde micro-organismen en hoe dusdanige omstandigheden kunnen worden gecreëerd dat bepaalde bacteriën niet kunnen uitgroeien en andere wel. Dat onderzoek zet Keijser nu voort in de mond.

Microbiologisch onderzoek in de mond richtte zich tot voor kort vooral op het bestuderen van ziekteprocessen, factoren die van invloed zijn op de gezondheid en de effectiviteit van patiëntbehandelingen. Mondbacteriën werden vooral gezien als ziekteveroorzakers. Recente doorbraken in DNA sequencing technology hebben geleid tot het inzicht dat ons lichaam wordt bevolkt door een grote en diverse groep micro-organismen (microbiota). Zowel in de mondholte als in de darmen zijn bacteriën aanwezig die ofwel schadelijk ofwel gunstig kunnen zijn voor het lichaam.

Keijser werkt met zijn onderzoek aan een paradigmaverschuiving: van ziekte naar het behouden en optimaliseren van mondgezondheid. Met zijn onderzoek wil hij een wetenschappelijke basis leggen voor de eventuele nuttige rol van micro-organismen in de mondholte.

Het begrijpen van de processen die van nature bijdragen aan de stabiliteit van het orale ecosysteem is belangrijk, zegt Keijser, omdat daarmee betere preventiemethoden voor mondziekten kunnen worden ontwikkeld en ze in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden. Daarbij is het van belang de bacteriën in de mond te zien als integraal onderdeel van het functionerende lichaam.
ACTA doet sinds drie jaar onderzoek naar de gezonde mond in diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met TNO en bedrijfsleven. Door proefpersonen bijvoorbeeld een bepaalde periode niet te laten poetsen (interventie) kwamen de onderzoekers erachter dat de microbiologie in de mond tussen individuen flink verschilt en dat verschillende individuen anders reageren op die interventie.

Bart Keijser is als bijzonder hoogleraar bij ACTA benoemd en werkt daarnaast als microbioloog bij onderzoeksinstituut TNO. De leerstoel wordt door de Lorentz van Iterson stichting TNO mogelijk gemaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement