DT News - Netherlands - Parodontitis komt vaker voor dan men denkt

Search Dental Tribune

Parodontitis komt vaker voor dan men denkt

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 19 december 2017

Bewaar

ADVERTORIAL – In een consensus uitgewerkt door zeventig toonaangevende parodontologen en medische wetenschappers wordt gesteld: "Bij de preventie van parodontitis speelt de verwijdering en controle van plaque door een regelmatige en effectieve mondhygiëne een beslissende rol."1 De dagelijkse drievoudige profylaxe bestaande uit tandenpoetsen, reiniging van de interdentale ruimte en aangevuld met het gebruik van een mondspoeling (bv. Listerine®) verbetert de mondgezondheid van de patiënten. Twee recente meta-analysen bevestigen dit positieve effect.2,3

De belangrijkste maatregel voor de preventie van tandvleesproblemen is een consequente beheersing van de biofilm.2,4 Het meest effectief is tandplaque te verwijderen met een tandenborstel en interdentale borstel. Aanvullend gebruik van mondspoelingen biedt extra voordelen.5,6 Dit is de conclusie van de consensus, die onder leiding van de EFP en met financiële ondersteuning van Johnson & Johnson en Procter & Gamble werd uitgevoerd.

Het nut van de dagelijkse drievoudige profylaxe is bevestigd in een recente meta-analyse3. Daaruit bleek dat de aanvullende mondspoeling met etherische oliën (bv. Listerine) naast de reiniging met een tandenborstel en interdentale borstel of tandzijde meer plaquevrije tandvlakken opleverde dan de mechanische reiniging alleen.3

Uit een verdere meta-analyse2 bleek dat mondspoelingen met chemische stoffen werkzaam tegen plaque een significant aanvullend gunstig effect hebben op de controle over tandvleesontsteking en plaque. Bovendien zijn er aanwijzingen dat chemische stoffen werkzaam tegen plaque een sterker effect vertonen op tandvleesontstekingen en plaquecontrole als ze gebruikt worden in de vorm van mondspoeloplossingen, dan als tandpasta.2

De studieresultaten1,2,3 benadrukken het extra nut van het gebruik van mondspoelingen met etherische oliën (bv. Listerine). De structuur van de biofilms wordt erdoor verbroken7, ook op plekken die onbereikbaar zijn voor tandenborstel en tandzijde. Bovendien wordt aggregatie van bacteriën om een nieuwe film te vormen bemoeilijkt.

Langdurige klinische studies bevestigen de veiligheid en goede verdraagbaarheid van alcoholhoudende mondspoelingen. In Listerine vervult alcohol drie belangrijke functies. Ten eerste brengt deze de vier etherische oliën in een stabiele oplossing. Daarnaast kunnen de oliën door de alcohol in de plak binnendringen en ten slotte dient de alcohol als conserveringsmiddel.
Kijk voor meer informatie op www.jnjconsumer.nl.

Bronnen:

1 Chapple ILC et al.: Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis. J Clin Periodontol 2015; 42 (Suppl. 16): S71-76.
2 Serrano J et al.: Efficacy of adjunctive anti-plaque chemical agents in managing gingivitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2015; 42 (Suppl. 16): S106-138.
3 Araujo MWB, Charles C et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. JADA 2015; 146(8): 610-622.
4 Díaz PI, Kolenbrander PE: Subgingival Biofilm Communities in Health and Disease. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 2(3); 187-192, 2009.
5 Sharma N et al.: Adjunctive benefit of an essential oil containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly. A six-month study. J Am Dent Assoc2004; 135: 496–504.
6 European Federation of Periodontology (EFP): Guidelines for effective prevention of periodontal diseases, http://prevention.efp.org/prevention-workshop/
7 Fine DH et al. Effect of rinsing with an essential oil-containing mouthrinse on subgingival periodontopathogens. J Periodont 2007; 78: 1935–1942.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement