DT News - Netherlands - Parodontitis komt vaker voor dan men denkt

Search Dental Tribune

Parodontitis komt vaker voor dan men denkt

Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 28 juni 2018

Bewaar

Aanbeveling voor verhoogde preventieve maatregelen en voordelen van 3-voudige profylaxe

-advertorial-

In een consensus uitgewerkt door 70 wereldwijd toonaangevende parodontologen en medische wetenschappers wordt gesteld: ‘Bij de preventie van parodontitis speelt de verwijdering en controle van plaque door een regelmatige en effectieve mondhygiëne een beslissende rol.1 Een deskundig advies van de mondhygiënist en tandarts kan een belangrijke aanzet zijn voor een betere mondhygiëne: de dagelijkse 3-voudige profylaxe bestaande uit tandenpoetsen, reiniging van de interdentale ruimtes aangevuld met het gebruik van een mondspoeling (bv. Listerine®) verbetert de mondgezondheid van de patiënten. Twee meta-analysen bevestigen dit positief effect.2,3

Aanbevelingen voor de preventie van parodontale aandoeningen
Het meest effectief is tandplaque te verwijderen met een tandenborstel en interdentale borstel. Aanvullend gebruik van mondspoelingen biedt nog extra voordelen.4,5 Dit is de conclusie van een consensus uitgewerkt door meer dan 70 wereldwijd toonaangevende parodontologen en medische wetenschappers. Onder leiding van de European Federation of Periodontology (EFP) en met de financiële ondersteuning van Johnson & Johnson en Procter & Gamble hebben de experts in het kader van de 11e European Workshop of Periodontology, in vier werkgroepen, de recente gegevens voor de preventie van parodontale en peri-implantaire aandoeningen bestudeerd.

Mechanische tandreiniging aangevuld met mondspoeling met etherische oliën
In het ideale geval kunnen mondzorgverleners hun patiënten ertoe brengen mee te werken aan de eigen mondgezondheid en ze overtuigen van het nut van de dagelijkse 3-voudige profylaxe. Het positief effect hiervan is bevestigd in een recente meta-analyse3, die gegevens van meer dan 5.000 proefpersonen omvat. Daaruit bleek dat aanvullend spoelen met etherische oliën (bv. Listerine) na het reinigen met een tandenborstel en interdentale borstel of tandzijde, na 6 maanden bijna 5 maal meer plaquevrije tandvlakken opleverde dan de mechanische reiniging alleen.3
In het kader van een verdere meta-analyse2 werd het effect van mondspoeloplossingen, tandpasta of tandgel met plaquereducerende werking als aanvulling op de mechanische mondhygiëne bij patiënten in de leeftijd van 10 tot 50 jaar met tandvleesproblemen getest. Deze studie wijst erop dat mondspoelingen met chemische stoffen werkzaam tegen plaque, een significant aanvullend gunstig effect hebben op de controle over tandvleesontsteking en plaque. Bovendien zijn er aanwijzingen dat chemische stoffen werkzaam tegen plaque een sterker effect vertonen op tandvleesontstekingen en plaquecontrole als ze gebruikt worden in de vorm van mondspoeloplossingen, dan als tandpasta.2

Bronnen:

1 Chapple ILC et al.: Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis. J Clin Periodontol 2015; 42 (Suppl. 16): S71-76.
2 Serrano J et al.: Efficacy of adjunctive anti-plaque chemical agents in managing gingivitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2015; 42 (Suppl. 16): S106-138.
3 Araujo MWB, Charles C et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. JADA 2015; 146(8): 610-622.
4 Sharma N et al.: Adjunctive benefit of an essential oil containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly. A six-month study. J Am Dent Assoc2004; 135: 496–504.
5 European Federation of Periodontology (EFP): Guidelines for effective prevention of periodontal diseases, http://prevention.efp.org/prevention-workshop/

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement