DT News - Netherlands - Slaapapneu komt meer voor dan gedacht

Search Dental Tribune

Slaapapneu komt meer voor dan gedacht

Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 13 maart 2013

Bewaar

ENSCHEDE – Meer mensen hebben last van slaapapneu dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit Twente, de ApneuVereniging, Medisch Spectrum Twente en Philips. Van 4000 werknemers van Philips leed 6,4% aan slaapapneu. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek is aangetoond. Vier op de vijf personen was zich niet bewust van de slaapapneu, ook wel obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) genoemd.

Al enkele decennia wordt een grote mate van onderdiagnose vermoed door artsen en wetenschappers. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan slaapapneu lijden zonder dit te weten en of dit percentage hoger lag dan de gangbare cijfers, die uitgaan van 2 tot 4%.

Bij slaapapneu stokt de adem vijf tot meer dan dertig keer per uur tijdens de slaap. Volgens dr. Michiel Eijsvogel, longarts van Medisch Spectrum Twente en verbonden aan het slaaponderzoek, hebben veel mensen slaapapneu zonder dat ze het zelf weten. “Dat is gevaarlijker dan je denkt. Door verstoring van het slaappatroon rusten zij ‘s nachts minder uit. Ze zijn daardoor slaperig overdag, functioneren steeds slechter op hun werk en hebben thuis een kort lontje. De stoornis geeft meer kans op het optreden van hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten.”

Voorzitter Piet-Heijn van Mechelen van de ApneuVereniging, projectleider van het onderzoek, is blij dat het onderzoek tot duidelijke resultaten heeft geleid. “Honderdduizenden mensen hebben klachten, maar weten vaak niet wat er met ze aan de hand is. Dit onderzoek geeft waardevolle nieuwe inzichten hoe vaak de aandoening voorkomt. Met de nieuwe screeningsmethodiek die voor dit onderzoek is ontwikkeld, kan slaapapneu vroegtijdiger worden herkend en kan met een behandeling de levenskwaliteit sterk worden verbeterd.”

Het onderzoek duurde bijna twee jaar en bestond uit twee fasen: een vooronderzoek om een wetenschappelijke vragenlijst te ontwikkelen en te valideren en het hoofdonderzoek. Naast de vier initiatiefnemers waren vier partnerorganisaties betrokken: HumanCapitalCare Arbozorg, het Nederlands Slaap Instituut, zorgverzekeraar VGZ, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Universität Witten/Herdecke. (bron: utwente.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement