DT News - Netherlands - Komt er een cao voor tandartsassistenten?

Search Dental Tribune

Komt er een cao voor tandartsassistenten?

Foto: (Canva/Tempura)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 5 september 2023

Bewaar

Voor tandarts- en preventieassistenten is er al bijna twintig jaar geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) meer. Tot eind 2022 gold er een KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling, maar dit advies is ingetrokken. De beroepsorganisatie krijgt daardoor veel vragen over arbeidsvoorwaarden. Komt er een nieuwe cao voor tandartsassistenten?

Op dit moment verkent de KNMT de verschillende mogelijkheden voor een arbeidsvoorwaardenbeleid, waarvan een cao een optie is. Dit doet de organisatie door te kijken hoe andere sectoren binnen de zorg het geregeld hebben, door informatie uit diverse onderzoeken naar arbeidsvoorwaarden te gebruiken en door zich te laten adviseren door externe experts. Daarnaast haalt de KNMT input op bij leden en bij medewerkers uit de mondzorgpraktijk. Er is geen sprake van cao-onderhandelingen met vakbonden, aldus de KNMT. Wel voerde de KNMT enige tijd geleden een verkennend gesprek met werknemersorganisatie CNV.

Het CNV strijdt naar eigen zeggen voor een cao voor tandartsassistenten. Dennis van Elk, Bestuurder Arbeidsvoorwaarden Zorg & Welzijn bij CNV, geeft aan dat er veel onzekerheid is onder assistenten, omdat hun positie op de arbeidsmarkt nu niet beschermd is. “Sommige assistenten vertellen dat ze al jaren ergens werken, maar nog nooit een verhoging in salaris hebben gekregen. Verder variëren of ontbreken de vergoedingen voor onregelmatige uren ’s avonds en in het weekend en gaan werkgevers verschillend om met bovenwettelijk verlof.”

Van Elk stelt dat de urgentie om te komen tot een volwaardige cao nu groter is dan ooit. “Dat er helemaal geen arbeidsvoorwaardenregeling meer is dwingt de KNMT om met ons een cao af te sluiten gezien zij niet meer mogen adviseren. Voor de KNMT zijn er drie opties: niks doen, eenzijdige afspraken maken of om tafel voor een cao. Bij niks doen heb je – mijns inziens – geen meerwaarde voor je leden. Eenzijdige afspraken mogen niet meer, dus er blijft volgens mij één optie over: onderhandelen over een cao.”

De KNMT schrijft dat het Handboek Arbeidsvoorwaarden werkgevers helpt bij het opzetten van een eigen beleid, maar dat een richtlijn voor onder meer salarissen ontbreekt. Tandartsen willen de arbeidsvoorwaarden goed regelen voor hun werknemers en een aantrekkelijke werkgever zijn, zeker in de tijd van personeelstekorten.

Die wensen sluiten aan bij de uitgangspunten van een cao. Dat zijn namelijk transparante en goede arbeidsvoorwaarden, uniformiteit en rust binnen de sector en ondersteuning van goed werkgever- en werknemerschap. Op dit moment kan de KNMT nog niet zeggen of er een cao komt en is de organisatie dus bezig om hier een zorgvuldige afweging in te maken.

Bronnen: KNMT en www.detandartsassistent.nl

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement