DT News - Netherlands - Preventieproject op Bonaire geslaagd

Search Dental Tribune

Preventieproject op Bonaire geslaagd

De cursusgroep tijdens het project
Hans Prakken

Hans Prakken

di. 21 mei 2024

Bewaar

Willen jullie helpen met het opzetten van structurele mondzorgpreventie? Die vraag ontving het Ivoren Kruis van de GGD op Bonaire. Het Ivoren Kruis zei volmondig ja en gaf onlangs trainingen over Gewoon Gaaf en over de KIMO-richtlijn Mondzorg voor jeugdigen aan zorgverleners op het eiland. Ook stelde de organisatie poetspakketten ter beschikking. Het werd een geslaagd project.

In 2023 kwam er bij het Ivoren Kruis vanaf Bonaire een verzoek binnen van de afdeling Publieke Gezondheid, de plaatselijke GGD, om hulp bij structurele preventie. Dat ontbrak daar en men wilde graag aansluiten bij de bestaande activiteiten van het Ivoren Kruis.

Na inventarisatie van de vraag werd allereerst geadviseerd om de mondzorgpraktijken aldaar erbij te betrekken. Vanuit het Ivoren Kruis heb ik als bestuurslid met al deze praktijken vooraf contact gehad en hun betrokken in de vraag van de GGD. Aan de hand hiervan werd besloten om de cursus Gewoon Gaaf aan te bieden, een training te geven over de KIMO-richtlijn Mondzorg voor jeugdigen en, vanuit het project Houd de Mond Gezond, poetspakketten ter beschikking te stellen.

Voor al deze activiteiten werd, samen met de GGD het cursus- en informatiemateriaal in het Papiaments vertaald en een Nederlandse mondhygiënist, die is geboren op Curaçao en Papiaments spreekt, geschoold in het geven van de cursus Gewoon Gaaf.

In april 2024 ging een team van het Ivoren Kruis naar Bonaire. Pedodontoloog Lina Jasulaityte gaf de training over de KIMO-richtlijn, mondhygiënisten Dorothée Quant en Ruth Joe gaven de cursus Gezond Gaaf en zelf gaf ik als tandarts een training aan verpleegkundigen.

De trainingen werden gegeven aan alle mondzorgpraktijken, waarvan de voltallige teams aanwezig waren. De training voor verpleegkundigen werd door 40 mensen bezocht. De trainers hebben de dagen erna nog bezoeken aan de praktijken gebracht om verdere vragen op het vlak van de implementatie te beantwoorden.

Al met al lijkt het project geslaagd te zijn en denkt het Ivoren Kruis aan het opstarten van een onderzoek om in de toekomst het effect te kunnen evalueren. In mei worden er 200 poetspakketten naar Bonaire verscheept en zal het Ivoren Kruis het eiland bijstaan in het vormgeven van voorlichting op scholen.

Bonaire spant de kroon, omdat alle mondzorgpraktijken daar de cursus Gewoon Gaaf gevolgd hebben en omdat de GGD aldaar het initiatief nam om aandacht te besteden aan de collectieve preventie.

Op het jaarcongres van het Ivoren Kruis over ‘10 jaar Gewoon Gaaf’, op 20 april, werd stilgestaan bij deze activiteit en is het volledige congresprogramma op video opgenomen, zodat men in onze BES-gemeenten ook de presentaties kon volgen.

Mondzorg op Bonaire

Bonaire is sinds 2010 een gemeente van Nederland, net de eilanden Saba en Sint Eustatius. Samen vormen ze de zogenaamde BES-gemeenten. Bonaire is de grootste met ongeveer 24.000 inwoners, gevolgd door Sint Eustatius (3500) en Saba (2000 inwoners). Die laatste twee eilanden hebben geen eigen tandarts. De gezondheidszorg wordt voornamelijk vanuit Bonaire georganiseerd. De enige tandarts van St Maarten gaat af en toe naar St Eustatius. Deze tandarts was wel uitgenodigd maar niet aanwezig bij de cursus.

De wetgeving is er op vele fronten hetzelfde als in Nederland, maar niet helemaal. Zo geldt de Wet BIG niet op de BES-eilanden en is er geen titelbescherming voor mondhygiënisten. Wel moeten (para)medici een zogenaamde ’BES-ontheffing’ krijgen om daar hun vak uit te kunnen oefenen. Voor de verzekerde tandheelkunde gelden dezelfde rechten als in Nederland: jeugd tot 18 jaar heeft hetzelfde basispakket en voor volwassenen gelden dezelfde beperkte verstrekkingen in de basisverzekering.

Er is slechts één verzekeraar die onder rechtstreeks toezicht van het ministerie van VWS staat. Er zijn geen aanvullende tandartsverzekeringen voor volwassenen en de tandheelkundige zorg is voor volwassenen amper te betalen. De lokale bevolking heeft om financiële redenen vaak meerdere banen. Het prijspeil op de eilanden gaat omhoog door een steeds grotere groep buitenlanders die zich op het eiland vestigt. Inwoners van de BES-eilanden lijken achter te blijven in de groei van de economie en velen hebben het financieel zwaar.  Meer dan de helft van de jeugd gaat niet naar de tandarts.

 

Lina Jasulaityte, Dorothée Quant, Hans Prakken en Ruth Joe (v.l.n.r.)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement