DT News - Netherlands - Qlinix groeit stormachtig

Search Dental Tribune

Qlinix groeit stormachtig

Qlinix

Qlinix

do. 16 april 2015

Bewaar

Qlinix, het nieuwe online kennisnetwerk voor tandartsen, artsen en apothekers, verwelkomde de afgelopen weken ruim duizend nieuwe leden. Daarmee is het direct al een groot succes. De stormachtige groei maakt duidelijk dat Qlinix (www.qlinix.nl) voorziet in de behoefte van veel medische professionals om in een besloten omgeving kennis met vakgenoten te delen en uit te wisselen.

Monique Tuijl, tandarts en lid van het eerste uur:
“Een mooi initiatief voor kennisuitwisseling tussen medici. Hopelijk leidt het tot een betere samenwerking en overleg tussen de verschillende disciplines”

Deelnemers kunnen op Qlinix een persoonlijk profiel aanmaken, waarbij de nadruk ligt op professionele specialisaties, interesses en eventuele publicaties. Zo wordt het leggen van nieuwe connecties en het uitwisselen van kennis vergemakkelijkt. Via groepen is het eenvoudig communiceren over vakinhoudelijke zaken en contacten onderhouden met oud-studiegenoten, opleidingsgroepen of collega’s.

Het Qlinix-lidmaatschap is gratis en kent geen verplichtingen. Nieuwe inschrijvers krijgen kosteloos toegang tot de omvangrijke medische database www.klinischediagnostiek.nl en daarnaast de beschikking over de app ‘Labwaarden’.

Het meest in het oog springend op Qlinix zijn de consulten, waarbij leden collega’s kunnen uitnodigen om hun kennis en expertise toe te passen op een specifieke medische casus. Vergelijkbaar met een telefonisch consult, maar dan online en wanneer het zowel de vragensteller als degene die in consult wordt gevraagd uitkomt. De beslotenheid van het netwerk garandeert dat een casus veilig en alleen met BIG-geregistreerde professionals wordt besproken. Zo faciliteert Qlinix het consulteren tussen eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners, maar ook bijvoorbeeld tussen tandartsen en huisartsen.

Het grote aantal aanmeldingen laat zien dat er behoefte is aan een online community voor en door medici. “Met Qlinix willen wij een nieuwe standaard zetten in interactie tussen professionals binnen de medische branche. Wij zijn verheugd om te zien dat zoveel enthousiaste gebruikers ons initiatief nu al omarmd hebben,” aldus Ben Adriaanse, uitgever van Qlinix.

Qlinix is een initiatief van drie bekende partijen op het gebied van bij- en nascholing en medisch-wetenschappelijke vakinformatie: Prelum | Medische media en nascholing, Geneeskundeboek.nl en AccreDidact. Op Qlinix wordt geen plaats geboden aan de farmaceutische industrie, patiënten of andere belangengroepen.

Inschrijven kan hier: www.qlinix.nl

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement