Reanimatie tijdens coronacrisis: aangepaste adviezen

Search Dental Tribune

Reanimatie tijdens coronacrisis: aangepaste adviezen

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: 123rf / Luciano Cosmo)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

di. 19 mei 2020

save

VOORSCHOTEN – De besmettelijkheid van het coronavirus en de mogelijke gevolgen daarvan voor hulpverleners maken dat reanimatie tijdelijk op een andere manier uitgevoerd dient te worden. In dat kader heeft de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de adviezen over reanimatie in de huidige anderhalvemetermaatschappij aangepast.

Aantal hulpverleners betrokken bij de reanimatiepoging

  • Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighoudt tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.

Eerste benadering van het slachtoffer

  • Raak het hoofd van het slachtoffer niet
  • De hulpverlener dient de ademhaling alleen te beoordelen door te kijken. Voor het vaststellen van een normale ademhaling dient de hulpverlener dus niet te ‘luisteren’ en/of ‘voelen’. Ook dient de hulpverlener de luchtweg niet te openen voor het beoordelen van de ademhaling.

Basale reanimatie
Bij een slachtoffer zonder duidelijke of bewezen covid-19-besmetting:

  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef geen mond-op-mond- of maskerbeademing.

Bij een slachtoffer met bewezen of veronderstelde* covid-19-besmetting:

  • Gebruik de AED, maar geef geen thoraxcompressies en geen mond-op-mond- of maskerbeademing.

*Er is sprake van een veronderstelde covid-19 besmetting als het slachtoffer last had van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38 graden). Dit geldt ook wanneer een huisgenoot van het slachtoffer bewezen covid-19-besmet is of bovengenoemde klachten heeft.

Na de reanimatie

  • Alle hulpverleners die direct bij de reanimatie betrokken waren, moeten hun handen en polsen desinfecteren. Dit kan bij de ambulance of eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.
  • Omstanders en burgerhulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op covid-19 dienen de adviezen van het RIVM te volgen en zo nodig contact op te nemen met de eigen huisarts.

Reanimatie bij kinderen

  • De basale reanimatierichtlijn bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen tot de puberteit. Een inschatting of het slachtoffer een kind of puber betreft, dient door de hulpverlener gemaakt te worden. Dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen.

Lees hier de volledige NRR-richtlijn.

(bron: Nederlandse Reanimatie Raad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement