DT News - Netherlands - “Tandarts communicatief slechter en afstandelijker dan huisarts”

Search Dental Tribune

“Tandarts communicatief slechter en afstandelijker dan huisarts”

Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

wo. 3 oktober 2018

Bewaar

Tandartsen worden gezien als zakenmensen en solisten, die minder open staan voor inspraak, afstandelijker zijn en communicatief minder vaardig dan huisartsen. Dat blijkt uit een enquête over het imago van tandartsen versus huisartsen, gehouden door het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT).

De vragenlijsten werden in vier grote steden op straat afgenomen en daarnaast ook online verspreid. In totaal werden voor het onderzoek 270 vragenlijsten geanalyseerd. Daaruit bleek het imago van de tandarts schril af te steken bij dat van de huisarts.

Op elf van de twaalf stellingen, zoals ‘de tandarts/huisarts is een solist’ en ‘de tandarts/huisarts is vriendelijk’, scoorden tandartsen significant slechter dan huisartsen. Alleen op de factor professionaliteit deed de tandarts niet onder voor de huisarts.

Mensen gaven aan zich minder veilig te voelen bij de tandarts, deze vaker met pijn te associëren en minder te vertrouwen. Ook zou de huisarts de belangen van patiënten meer voorop stellen en meer openstaan voor inspraak dan de tandarts.

Mogelijke verklaringen voor het negatieve imago van de tandartsen wisten de onderzoekers wel te noemen. Omdat tandheelkundige zorg niet vanuit het basispakket wordt vergoed, de tandartsrekeningen moeilijk te begrijpen zijn en tandartsen in de publieke opinie ook wel als zakkenvuller wordt neergezet, zouden mensen de tandarts eerder als zakenmens beoordelen.

Het mondkapje van de tandarts en het relatief grote percentage uit het buitenland afkomstige tandartsen zouden een rol spelen in de tekortkomingen op communicatief gebied. Dat tandartsen als meer afstandelijk worden gezien dan huisartsen zou volgens de onderzoekers kunnen komen door de media, die de tandarts vaak als ‘slechterik’ neerzet.
(bron: NTvT)

advertisement
advertisement