DT News - Netherlands - Tandartsen werken aan minder administratieve lasten

Search Dental Tribune

Tandartsen werken aan minder administratieve lasten

De sessies vinden plaats in het kader van het door de VvAa opgezette actieplan: (Ont)regel de Zorg. (foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 2 april 2019

Bewaar

UTRECHT – Tandartsen besteden een kwart van hun tijd aan administratieve taken. Dat blijkt uit een enquête van de KNMT. De beroepsvereniging heeft tandartsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen in de mondzorg uitgenodigd in Utrecht om te kijken hoe deze lastendruk in de mondzorg verlaagd kan worden.

Het doel van de sessie was om uit te zoeken hoe er meer tijd daadwerkelijk aan patiëntenzorg besteed kan worden. In het verleden opgestelde regels zijn door zorgverzekeraars, de NZa, Patiëntenfederatie Nederland en de IGJ bekeken. Zij hebben in samenwerking met tandartsen en de beroepsvereniging een plan opgesteld hoe administratieve lasten minder tijd in beslag kunnen nemen.

“Een van de grootste irritaties bij onze beroepsgroep is het proces van het aanvragen van machtigingen. Het nut van het moeten aanvragen, valt soms te betwisten. Maar ook het proces rondom afwijzingen loopt niet altijd even gesmeerd. Daar hebben we constructief met elkaar over gesproken en nagedacht over verbeteringen,” stelt KNMT-voorzitter Wolter Brands.

Ook werden het patiëntendossier, de jaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie en de verplichte publicatie van en prijslijst voor materiaal en techniek besproken. Later deze maand gaan de deelnemers de definitieve actielijst opstellen, waarna een begin gemaakt kan worden met het verbeteren van de regels. De sessies vinden plaats in het kader van het door de VvAa opgezette actieplan: (Ont)regel de Zorg.

(bron: KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement