‘Troonswisseling’ bij ANT

Search Dental Tribune

‘Troonswisseling’ bij ANT

Jan Willem Vaartjes, de nieuwe voorzitter van de ANT.
Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 30 januari 2013

Bewaar

HEEMSTEDE – Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 januari werd Jan Willem Vaartjes benoemd tot voorzitter van de beroepsvereniging Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De tandarts-implantoloog volgt interim-voorzitter Wilfred Kriese op. Dental Tribune sprak met Vaartjes over zijn toekomstplannen voor de ANT.

Hoe kwam u ertoe zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de ANT?
Het afgelopen jaar is voor de tandheelkunde dramatisch verlopen. Het experiment met de vrije tarieven werd afgeblazen en de tandarts is op een erg negatieve manier gepositioneerd. Een beroepsorganisatie als de ANT behartigt de belangen van tandartsen, maar kan ook de beeldvorming over tandartsen sturen. Ik ben al lange tijd ANT-lid en toen werd gevraagd of ik interesse had voor de vacature van voorzitter, voelde ik me geroepen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het imago van de tandarts.

Dat het experiment met vrije tarieven werd stopgezet, werd gezien als een nederlaag voor zowel NMT als ANT. Blijft u zich voor vrije tarieven inzetten?
Het huidige bestuur van de ANT is van mening dat essentiële mondzorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn. De definitie van essentiële mondzorg moet uiteraard nog verder gedefinieerd worden. Cosmetische tandheelkunde behoort daar hoogstwaarschijnlijk niet toe, en je kunt je afvragen of dat bij kroon- en brugwerk wel het geval is.

Wij zijn daarom niet meer voor volledige vrije tarieven, maar voor vrije tarieven in bepaalde segmenten van de tandheelkunde. Ook bij de geneeskunde is dit het geval: daar zijn de tarieven in de orthopedie en de plastische chirurgie vrijgegeven. Met het volledig vrijgeven van de tarieven kon het gebeuren dat kinderen voor tandheelkunde moesten bijbetalen, terwijl de mondzorg voor de jeugd altijd 100% vergoed moet worden. Er mogen geen klassenverschillen ontstaan.

Wij zullen blijven strijden voor vrije tarieven in bepaalde segmenten, zoals de cosmetische tandheelkunde. De uitspraak dat cosmetische tandheelkunde geen ‘gezondheidskundige verzorging voor de mens’ is, waardoor er BTW voor betaald moet worden, bevestigt nog eens dat vrije tarieven in sommige deelgebieden logisch zouden zijn.

Ik verwacht dan ook veel beweging in het luxere segment. Als de tarieven in dat segment vrij zijn, kunnen mondzorgprofessionals investeren in mooiere en duurdere apparatuur en wordt innovatie mogelijk. Later kunnen die innovaties ook in de basistandheelkunde toegepast worden.

Wat wil u de komende jaren bereiken als voorzitter van ANT?
De ANT wil ervoor zorgen dat de tandarts binnen de samenleving een positiever imago krijgt. Daarnaast vormen het inperken van de toenemende regeldruk en het kritisch volgen van het kostenonderzoek grote uitdagingen.

Uiteraard zijn regels nodig, maar de ANT pleit voor regels die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de behandeling. Wij zijn tegen regels die slechts voor meer bureaucratie zorgen.

Bij het kostenonderzoek wordt volgens ons een verkeerd uitgangspunt genomen. Er wordt niet gekeken naar kwaliteit, maar naar hoeveel geld op welke plaats wordt verdiend. Daardoor kunnen verkeerde conclusies getrokken worden en worden praktijken benadeeld die alles op orde hebben en daardoor misschien duurder uit zijn. De ANT vindt het belangrijk niet alleen een relatie met winst te leggen, maar ook met kwaliteit.

Hoe gaat u concreet invulling geven aan deze doelen?
Om het imago van de tandarts te verbeteren, is het belangrijk in gesprek te gaan met belangenorganisaties als de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Het beeld dat tandartsen graaiers zijn, moet worden bijgesteld naar tandartsen als aanbieders van goede zorg.

Hiervoor is het belangrijk dat tandartsen goede wil tonen en niet op alles bij voorbaat ‘nee’ zeggen. Het is geven en nemen. Ik weet zeker dat het de spelers in het maatschappelijke veld niet alleen om de prijzen gaat, maar dat ze ook vatbaar zijn voor kwaliteitsargumenten. Bij een op een bepaalde manier uitgevoerde behandeling hoort nu eenmaal een bepaald tarief. Het gaat erom de kwaliteit inzichtelijk te maken.

Soms bestaat de wet- en regelgeving uit wel dertig of veertig richtlijnen. Tandartsen hebben het ontzettend druk en het zou daarom mooi zijn als informatie met simpele toepassingen te implementeren is in de praktijk. Een voorbeeld is een toepassing voor het eenvoudig samenstellen van een protocol of het automatiseren en digitaliseren van patiëntvoorlichting, zoals een e-mail met voorlichting over een aanstaande behandeling.

Er zijn commerciële organisaties die dergelijke toepassingen aanbieden, maar ook als beroepsorganisatie moet je ernaar streven het organisatorische werk voor de beroepsgroep zo makkelijk mogelijk te maken. Ik weet veel van IT – naast mijn werk voor www.tandarts.nl ben ik mede-oprichter van een IT-bedrijf dat mobiele apps maakt – en die kennis kan ik inzetten voor het ontwikkelen van slimme IT-oplossingen.

Waar liggen de sterke punten van de ANT?
Het huidige bestuur van de ANT is relatief ‘jong’. Bijna niemand die er nu werkt, was er een paar jaar geleden al. We kijken daardoor met een frisse blik naar de Nederlandse tandheelkunde en worden niet gehinderd door het verleden.

Waar ziet u ruimte voor verbetering binnen uw vereniging?
De ANT bestaat sinds 1995 en is altijd een gezond kritische partij geweest. In het verleden was het een one-issuepartij: voorstander van de vrije tarieven en tegen te veel overheidsbemoeienis. Met de invoering van de vrije tarieven leek het of de ANT geen bestaansrecht meer had, maar nu ze weer afgeschaft zijn, is er genoeg werk aan de winkel. We willen echter verder kijken dan alleen de tarieven. We willen de zorg makkelijker, beter en doeltreffender maken en de samenleving beter voorlichten over wat de tandarts doet.

Regelmatig is de discussie gevoerd of het wel zinnig is om twee beroepsverenigingen te hebben voor de tandheelkunde. Wat zijn in uw ogen belangrijke verdiensten van de ANT ten opzichte van de NMT?
De ANT is kleiner dan de NMT, dus slagvaardiger. Ook is de ANT een jongere organisatie en daarom minder gehinderd door bestaande belangen. Daardoor kunnen we kritischer zijn.

Ik denk dat het essentieel is om twee beroepsverenigingen te hebben. In onderhandelingen met overheidsinstanties, consumentenorganisaties en verzekeraars staan tandartsen veel sterker als ze dubbel vertegenwoordigd worden. Volgens mij beseffen tandartsen zich dat niet altijd. 

U bent tandarts-implantoloog bij de Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht en ook werkzaam voor tandarts.nl. Hoe gaat u dit met uw functie als voorzitter van de ANT combineren?
Ik werk hard. Maar als ik twee dagen in de praktijk werk als tandarts-implantoloog, heb ik nog drie dagen over voor mijn voorzitterschap, het werk voor tandarts.nl en mijn overige bezigheden. Eerder zat ik ook in het management van mijn IT-bedrijf, maar daar heb ik vanwege mijn voorzitterschap van de ANT al afstand van gedaan. Ik heb er nu alleen nog een adviserende functie. In elk geval zal ik me met veel energie op mijn nieuwe werk als voorzitter storten.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement