Vapen verhoogt risico op cariës

Search Dental Tribune

Vapen verhoogt risico op cariës

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

di. 11 juli 2023

Bewaar

BOSTON, VS – Onderzoekers van de Tufts University School of Dental Medicine hebben onlangs het verband onderzocht tussen het gebruik van e-sigaretten (‘vapen’) en het risico op cariës. Dit is een toevoeging aan bestaand bewijs over het verband tussen vapen en verslechtering van de mondgezondheid. De onderzoekers constateerden dat vapen het risico op cariës bij patiënten verhoogt. Gezien de bevindingen raden de onderzoekers aan om het gebruik van e-sigaretten niet alleen op te nemen in vragenlijsten over de tandheelkundige en medische voorgeschiedenis, maar ook te beschouwen als een van de risicofactoren voor cariës.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gebruiken ongeveer 9,1 miljoen Amerikaanse volwassenen en twee miljoen tieners tabaksproducten. Maar ondanks toenemend bewijs dat er een verband is tussen vapen en een verslechtering van de gezondheid, is er weinig algemeen bewustzijn voor dit probleem. Eerder onderzoek toonde aan dat e-sigaretten het risico op parodontale aandoeningen kunnen verhogen en het tandglazuur kunnen beschadigen. Er was echter meer onderzoek nodig om het verband tussen het gebruik van e-sigaretten en mondgezondheid te begrijpen. Deze studie is de eerste die het verband tussen vapen en een verhoogd risico op cariës onderzocht.

In het onderzoek analyseerden de onderzoekers de gegevens van meer dan 13.000 patiënten ouder dan 16 jaar, die van 2019 tot 2022 zijn behandeld in Tufts tandheelkundige klinieken. Ze ontdekten dat ongeveer 79 procent van de patiënten die vapeten een hoger risico hadden om cariës te ontwikkelen, vergeleken met slechts 60 procent in de controlegroep. De onderzoekers merkten op dat ze niet hebben onderzocht of de gebruikte apparaten nicotine of tetrahydrocannabinol – de belangrijkste psychoactieve verbinding in cannabis –  bevatten.

“Het is belangrijk te beseffen dat dit voorlopige onderzoeksgegevens zijn,” zegt hoofdauteur Dr. Karina Irusa, universitair docent Uitgebreide zorg aan de Tufts University, in een persbericht. “Dit is niet 100 procent bewijs, maar mensen moeten zich bewust zijn van wat we zien.”

Volgens de onderzoekers kan het gebruik van e-sigaretten bijdragen aan de ontwikkeling van cariës door het hoge suikergehalte en de viscositeit van de vape-vloeistof. Wanneer de vloeistof vernevelt en je dit inhaleert, kleeft het aan de tanden en veranderen de vape-aerosolen het microbioom in de mond. Daardoor kunnen bacteriën die zorgen voor cariës de mondholte binnendringen. Het onderzoek toont ook aan dat vapen cariës kan veroorzaken op plekken waar ze normaliter niet voorkomen, zoals aan de onderkant van het front.

Door deze bevindingen raden de onderzoekers tandartsen aan om patiënten te vragen naar e-sigaretgebruik, als onderdeel van het uitvragen van de medische voorgeschiedenis. Dit geldt ook voor kindertandartsen, aangezien het aantal middelbare scholieren en studenten dat e-sigaretten gebruikt hoog is in de VS. In 2021 gebruikte 7,6 procent van de Amerikaanse scholieren en studenten e-sigaretten, aldus de CDC.

Daarnaast zijn de onderzoekers van mening dat patiënten die e-sigaretten gebruiken een strenger cariësprotocol moeten volgen. Met bijvoorbeeld fluoridetandpasta en fluoridespoeling op recept, fluoridetoepassingen in de praktijk en meer tandartscontoles. “Het kost veel tijd en geld om cariës onder controle te krijgen, afhankelijk van de ernst ervan,” aldus Dr. Irusa. “Het is een vicieuze cirkel die niet stopt.”

Het onderzoek, getiteld ‘A comparison of the caries risk between patients who use vapes or electronic cigarettes and those who do not: A cross-sectional study’, werd in december 2022 gepubliceerd in het tijdschrift van de American Dental Association.

Gebruik e-sigaretten in Nederland
In 2018 gebruikte 3,1 procent van de Nederlandse volwassenen de e-sigaret wel eens. Van de scholieren tussen de 12 en 16 jaar in 2017 heeft 27,5 procent ooit een e-sigaret gebruikt en van de mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar 44 procent.

Per 1 oktober 2023 worden alle smaken e-sigaretten uit de handel genomen in Nederland. Alleen de smaak ‘tabak’ blijft toegestaan. Vooral voor jongeren worden e-sigaretten aantrekkelijk door de zoete smaakjes, zoals mango, hazelnootpasta of mojito.

Bron: Trimbos Instituut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement