DT News - Netherlands - Veel gratis behandelingen voor Oekraïense vluchtelingen

Search Dental Tribune

Veel gratis behandelingen voor Oekraïense vluchtelingen

Foto: (Canva/Serhii Ivashchuk)

ma. 12 september 2022

Bewaar

UTRECHT – Uit een ledenpeiling van de KNMT blijkt dat veel Oekraïense vluchtelingen nog gratis geholpen worden bij de tandarts. Een paar weken geleden trokken organisaties aan de bel over de slechte organisatie van mondzorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Mogelijkheden om vergoedingen aan te vragen zijn vaak omslachtig en tijdrovend. Daarnaast zijn voor veel behandelingen die buiten het basispakket vallen geen vergoedingen mogelijk.

Om de situatie te onderzoeken, hield de KNMT een peiling onder haar leden. Hieruit bleek dat ongeveer twee derde van de respondenten te maken heeft gehad met Oekraïense patiënten en dat 95% hier in de meeste, of alle, gevallen gehoor aan heeft gegeven door de patiënten aan te nemen. Daarnaast bleek dat voor maar één op de drie behandelingen een vergoeding beschikbaar was. Daarom blijft de KNMT in gesprek met overheidsinstanties over mogelijke oplossingen. Op dit moment worden veel behandelingen gratis uitgevoerd.

Voor de mondzorg zijn er geen duidelijke afspraken omtrent vergoedingen. Voor vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd zijn vergoedingen beschikbaar via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Als de vluchteling geen asiel heeft aangevraagd, maar de behandeling binnen het basispakket valt, is er een vergoeding beschikbaar via het CAK. Deze organisatie voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is nog geen regeling voor behandelingen die buiten het basispakket vallen voor de groep die geen asiel heeft aangevraagd.

Om duidelijkheid te bieden aan mondzorgverleners heeft de KNMT een stroomschema gemaakt om in de praktijk direct in te kunnen schatten wat de situatie is en of er een vergoeding beschikbaar is voor de uitgevoerde behandeling.

Bron: KNMT

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement