VGZ stopt vanaf 2022 met centrale inkoop van implantaten

Search Dental Tribune

VGZ stopt vanaf 2022 met centrale inkoop van implantaten

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/CristiNistor)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 31 mei 2021

save

EINDHOVEN – Zorgverzekeraar VGZ stopt met de centrale inkoop van implantaten. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde inkoopbeleid 2022 van VGZ. De KNMT noemt het een goede stap naar een betere verhouding met de beroepsgroep. VGZ begon in 2018 met centraal inkopen van implantaten, omdat ze vond dat tandartsen te hoge kosten in rekening brengen voor implantaten. VGZ stelde miljoenen te kunnen besparen en de premie voor verzekerden omlaag te kunnen brengen. Dit beleid leidde tot problemen en onrust bij patiënten en mondzorgaanbieders.

VGZ stopt per 2022 met de centrale inkoop van implantaten. Dit is gepubliceerd in het VGZ – inkoopbeleid mondzorg. Voor gecontracteerde zorgaanbieders wordt de exacte inkoopprijs van de implantaten vergoed. Patiënten met een restitutiepolis krijgen een vergoeding tot het maximumtarief. Voor patiënten met een naturapolis die naar een implantoloog gaan, is de vergoeding 70 tot 80%. Voor 2022 wordt er voor implantologische zorg een eenjarige overeenkomst gesloten.

Doordat VGZ centraal de implantaten inkocht, ontstond er een flink meningsverschil tussen de zorgverzekeraar en implantologen en werden er minder implantologen gecontracteerd. Gevolg hiervan is dat er een strafkorting van 20% toegepast werd voor de patiënt. Daarnaast werd het moeilijker voor patiënten om in bepaalde regio’s een andere implantoloog te vinden, waardoor patiënten verder moesten reizen. . De patiënt moest dus rekening houden met de leverancier van de implantaten en nagaan of de implantoloog gecontracteerd is bij VGZ.

Naast kosten waren ook de implantaten zelf een probleem. De lijst met gecontracteerde leveranciers was klein, en vooral gebaseerd op prijs. Hierdoor werden duurdere, eventueel kwalitatief betere implantaten geen optie meer. Ook waren implantologen plotseling gedwongen om te werken met systemen waar ze niet of minder vertrouwd mee waren.

Dit leidde ertoe dat meerdere rechtszaken tegen VGZ werden aangespannen, waaronder een door een patiënt. VGZ moest benadeelde verzekerden daarom compenseren. De beroepsverenigingen ANT en KNMT onderhielden intensief contact om dit inkoopbeleid te stoppen, wat uiteindelijk ook is gelukt. De partijen zijn weer in gesprek met elkaar om de kosten van implantologie en prothetiek onder verantwoordelijkheid van de implantoloog beheersbaar te houden. Het uitgangspunt hierbij is dat de verzekerde goede mondzorg krijgt. Daarnaast is ook de relatie tussen zorgverzekeraar en beroepsvereniging verbeterd, aldus de KNMT.

(bron: KNMT, RTL Nieuws, MedischOndernemen, VGZ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement