Wet Arbeidsmarkt in balans vanaf 2020 van start

Search Dental Tribune

Wet Arbeidsmarkt in balans vanaf 2020 van start

(foto: Pixabay)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 4 juni 2019

Bewaar

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. De nieuwe regels moeten het aantrekkelijker maken voor de werkgever om mensen in vaste dienst te nemen.

Werkgevers baseren hun keuze voor vast of flexibel personeel vaak niet op basis van het geleverde werk, maar op de kosten en risico’s die hiermee gepaard gaan. Vaste contracten bieden volgens de huidige regels veel bescherming voor werknemers, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Hierdoor zijn werkgevers vaak terughoudend om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is.

Het kabinet is van mening dat de Nederlandse arbeidsmarkt uit balans is, en komt daarom met een pakket aan maatregelen. “Met het aannemen van de WAB in de Eerste- en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt,” stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de wet zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, ook wel de cumultatiegrond genoemd. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen, wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt als reden voor ontslag.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Daarnaast wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden. Ook komt er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de opdrachtgever, met uitzondering van het pensioen. Hier geldt een eigen regeling voor.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Met de nieuwe regeling wordt dit verlengd naar drie jaar.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden, in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
  • Ook worden er maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Een werknemer moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook behouden oproepkrachten het recht op loon als werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan in de cao worden verkort tot één dag.

Het grootste deel van de maatregelen zal vanaf 1 januari 2020 ingaan. Voor de zomer komt het kabinet met een brief waarin de nieuwe wetgeving voor zzp’ers wordt uitgewerkt.

(bron: Rijksoverheid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement