DT News - Netherlands - Vrije tarieven voor uitwendig bleken en facings

Search Dental Tribune

Vrije tarieven voor uitwendig bleken en facings

Jan Willem Vaartjes
Reinier van de Vrie, Redactie Dental Tribune

Reinier van de Vrie, Redactie Dental Tribune

wo. 9 november 2022

Bewaar

UTRECHT Vanaf 2023 zijn er vrije tarieven voor uitwendig bleken en voor het maken van facings. Twee verrichtingen op het gebied van verfraaiing die tot de niet-medisch noodzakelijke tandheelkundige behandelingen worden gerekend. Vooralsnog gaat het om een experiment. Als ANT-voorzitter en later als KNMT-bestuurder heeft Jan Willem Vaartjes jarenlang geijverd om dit voor elkaar te krijgen. Hij denkt dat er goede randvoorwaarden zijn om dit experiment te laten slagen.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Advies cosmetische mondzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat was overgenomen door het ministerie van VWS. Dit betekent dat tandartspraktijken die dat willen vanaf januari 2023 zelf hun tarieven mogen vaststellen voor de verrichtingen uitwendig bleken en het maken van facings. De NZa erkent met dit rapport dat met de huidige maximumtarieven voor deze verrichtingen tandartsen de kosten onvoldoende kunnen dekken voor de hoge esthetische wensen die patiënten stellen. Dat leidde er toe dat patiënten deze behandelingen in het buitenland lieten doen, waarbij de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid niet gegarandeerd waren. Terwijl problemen naderhand wel vaak in Nederland binnen de reguliere zorg opgelost moesten worden.
Jan Willem Vaartjes is blij met het advies. Sinds 2013 is hij eerst als ANT-voorzitter en later vanuit de KNMT al bezig om in de tandheelkunde (deels) vrije tarieven te krijgen. Dat het nu voor twee verrichtingen gaat gebeuren, is volgens hem te danken aan de fusie tussen KNMT en ANT, waarmee de beroepsgroep zich eensgezind achter dit voorstel heeft kunnen scharen. Wat ook meegeholpen lijkt te hebben, is de betere verstandhouding die in de coronaperiode tussen de beroepsorganisaties en de overheid is ontstaan.
Hij vindt het niet zo slecht dat het experiment zich beperkt tot twee verrichtingen. “Je moet ergens beginnen en het is slim om te beginnen met twee verrichtingen die zich duidelijk onderscheiden. Met facings en uitwendig bleken is er geen vermenging met de reguliere mondzorg. Want dat willen we niet.”

Randvoorwaarden
Aan dit experiment zijn wel een aantal randvoorwaarden verbonden. Zo moeten tandartsen die eigen tarieven willen rekenen zich aanmelden bij de NZa en ieder kwartaal een overzicht bieden van wat ze op dit gebied hebben gedaan. De overheid wil niet dat het volume van deze verrichtingen zodanig gaat toenemen dat het ten koste zou gaan van de reguliere zorg, gezien de capaciteitsproblemen die er momenteel al zijn in de mondzorg.
Vaartjes denkt niet dat het aantal van die verrichtingen nu een grote vlucht gaat nemen. Hij denkt dat vooral praktijken zich gaan aanmelden die de verrichtingen nu ook al regelmatig doen. “Ik verwacht dat een paar honderd praktijken zich gaan aanmelden. Je gaat het waarschijnlijk alleen doen als je hierin gespecialiseerd bent en je er heel veel tijd en energie in hebt gestoken. En je er met de reguliere tarieven niet uit kan komen.”
Hij benadrukt dat de nu geldende maximumtarieven voor deze verrichtingen gewoon blijven bestaan. De tandarts die zich niet wil aanmelden maar de verrichtingen toch wil doen, kan gewoon de bijbehorende codes (met de bijbehorende maximumtarieven) blijven declareren. Er is dus geen noodzaak om mee te doen.

De NZa wil goed kunnen monitoren wat de effecten zijn van het vrijgeven van de tarieven. Per half jaar wordt er geëvalueerd. Het experiment duurt minimaal drie en maximaal vijf jaar. Daarbij wil de NZa ook weten wat de patiëntervaringen zijn aan de hand van rapportages van praktijken over klachten, geschillen en signalen over deze verrichtingen.
Een andere randvoorwaarde is dat de kwaliteit van de geleverde zorg moet voldoen aan het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg (KCM) dat de KNMT heeft opgesteld voor de afbakening van de cosmetische mondzorg. Dat betekent bijvoorbeeld dat deze verrichtingen alleen gedaan mogen worden in een gezonde mond. In een behandelplan komen die dus aan het einde van de rit. Minimaal invasief werken staat in het kwaliteitskader hoog in het vaandel, zegt Vaartjes. Belangrijk is ook dat de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het kader.

Praktijken moeten verder helder en transparant communiceren over wat de verrichtingen inhouden en welke prijzen ervoor gerekend worden. Die extra aandacht voor patiëntenvoorlichting vindt men des te belangrijker omdat de verrichtingen niet behoren tot het aanvullende verzekeringspakket en door de patiënt zelf ingekocht moeten worden.
Vaartjes verwacht voor uitwendig bleken niet dat de tarieven bij de praktijken die zich aanmelden veel zullen stijgen. Bij facings verwacht hij wel grotere prijsverschillen te gaan zien, omdat het aanbod dan flink kan variëren met foto- of videoshoots en het aantal keren dat een patiënt de pasvorm mag wijzigen. “Dat wordt een soort menukaart. Als je bijvoorbeeld vaker van vorm wilt veranderen zul je bij moeten betalen. Dan hoort daar ook een ander prijskaartje bij.”

Hybride systeem
Kan dit een voorbode zijn van vrije tarieven in de mondzorg? “Dat is wel waar ik op hoop,” zegt Vaartjes. “Ik heb goede verwachtingen bij dit experiment. Laten we het netjes doen volgens het kwaliteitskader van de KNMT en bewijzen dat we daarmee verdere stappen kunnen maken. Over dit experiment is veel beter nagedacht dan in 2012 toen alle tarieven vrij waren. Ik vind het logisch dat ook op termijn de reguliere mondzorg voor de gemiddelde Nederlander betaalbaar blijft. Ik zie dus niet gebeuren dat er ooit nog voor alle verrichtingen vrije tarieven gaan komen. Ik zou willen pleiten voor een hybride systeem. Sociaal betaalbare basismondzorg met onder meer controles, röntgenfoto’s, tandsteen verwijderen en vullingen. En daarnaast een vrij compartiment voor mooiere dingen als kroon- en brugwerk en andere cosmetische behandelingen.”

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement