Vrije tarieven waarschijnlijk in november voorbij

Search Dental Tribune

Vrije tarieven waarschijnlijk in november voorbij

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

wo. 4 juli 2012

Bewaar

DEN HAAG – Het lijkt inmiddels meer de vraag wannéér het experiment met vrije tarieven wordt stopgezet dan óf dit gaat gebeuren. In het Kamerdebat van donderdag 28 juni hebben diverse partijen aangedrongen op een zo spoedig mogelijke afschaffing. De PVV wil zelfs al in augustus de stekker uit het experiment trekken. Minister Schippers van VWS vindt dit te vroeg en wil in elk geval wachten tot november. Deze of volgende week wordt een motie vanuit de Kamer verwacht, waarin staat dat het experiment zo snel mogelijk moet stoppen.  

Eerder had de minister aangegeven niet blij te zijn met de uitkomst van de scan prijsontwikkeling mondzorg, waaruit bleek dat de prijzen gemiddeld zes procent meer zijn gestegen dan wanneer de tarieven niet waren vrijgegeven. Door haar besluit tot november uit te stellen, wil zij de resultaten van een volgend onderzoek afwachten en kan de sector de nodige voorbereidingen treffen voor een eventuele terugkeer naar maximumprijzen.

Het is een moedige opstelling van Schippers, die tevens begrijpelijk is: de VVD is vanouds een groot voorstander van vrije marktwerking. Nu al toegeven dat het experiment mislukt is, zou voor haar partij gezichtsverlies betekenen. Met haar pleidooi voor – voorlopige – continuering van het experiment kiest de minister momenteel in feite de zijde van de NMT. Dit terwijl een Kamermeerderheid van SP, PVV, PvdA en GroenLinks een onmiddellijk einde van het experiment eist. Bovendien wil het CDA alleen voor het experiment stemmen als patiënten eenvoudig kunnen overstappen en de tarieven binnen redelijke grenzen blijven. Aan beide voorwaarden is vooralsnog niet voldaan, concludeert het CDA uit de scan.

Schippers ziet wel in dat zij, gezien de demissionaire status van het kabinet, niet geheel haar eigen plan kan trekken. “Als de Kamer bij meerderheid besluit om te stoppen, dan zal ik dat doen, maar wel op een zorgvuldige manier. De NZa moet nieuwe maximumtarieven maken en voor de tandartsen volgt dan een normale invoeringstermijn. Bij de start van dit experiment hebben we ze ook zes maanden de tijd gegeven om zich voor te bereiden.” De minister waarschuwde bovendien dat het per min of meer direct beëindigen van de proef door de mondzorg juridisch aangevochten kan worden.

De PvdA kon enig begrip opbrengen voor die argumentatie. Als deze partij uiteindelijk instemt met een status quo tot november, is er geen meerderheid meer voor onmiddellijke stopzetting en blijven de tarieven vermoedelijk tot november vrij. Wat er daarna zal gebeuren, blijft voorlopig hoogst onzeker. (bronnen: Het Financieele Dagblad, Blikopnieuws.nl, de Stentor)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement