DT News - Netherlands - Wet DBA niet gehandhaafd: wat betekent dit voor zzp’ers in mondzorg?

Search Dental Tribune

Wet DBA niet gehandhaafd: wat betekent dit voor zzp’ers in mondzorg?

Vanwege onduidelijkheid over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) wordt er momenteel beperkt gehandhaafd. (foto: Pixabay/aymane jdidi)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 23 oktober 2019

Bewaar

UTRECHT – Opdrachtgevers en zzp’ers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Daarom is er de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Vanwege onduidelijkheid over die wet wordt er momenteel beperkt gehandhaafd. De KNMT zocht uit wat dat betekent voor zowel de opdrachtgever als zzp’er.

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door Wet DBA. Doel van de wetgeving is om verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en aan echte ondernemers meer zekerheid te verschaffen. Wet DBA heeft echter niet de duidelijkheid en rust gebracht die zij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven is om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan.

Tot de nieuwe wet ingaat, is de huidige Wet DBA van kracht. Wel is er tot 1 januari 2020 sprake van een overgangsperiode. Dit betekent dat de Belastingdienst tot die tijd Wet DBA niet handhaaft. Opdrachtgevers krijgen dus geen naheffingen of boetes als achteraf blijkt dat de zzp’er toch in loondienst werkte. Wanneer de opdrachtgever opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan en dus kwaadwillend is, wordt er overigens wel gehandhaafd.

Het beperkte handhaven van Wet DBA betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers ‘buiten dienstbetrekking’ werken wanneer ze gebruik maken van de modelovereenkomst van opdracht. Dat wil zeggen dat er geen sprake van loondienst of een zogenaamde fictieve dienstbetrekking is. Een opdrachtgever weet momenteel zeker dat hij geen loonheffing af hoeft te dragen en geen naheffingen van de Belastingdienst zal ontvangen.

Voor de zzp’er heeft het beperkt handhaven van de wet andere gevolgen. Wie volgens Wet DBA niet in een dienstbetrekking werkt, is niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. De criteria van Wet DBA zijn immers anders dan de criteria om te bepalen of iemand ondernemer voor de inkomstenbelasting is. Bij Wet DBA gaat het over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer die bij een specifieke opdracht wordt vastgesteld. Maar bij de vraag of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting draait het om meer dan die specifieke samenwerking. De totale werksituatie wordt bekeken:

  • Declareert de tandarts onder eigen naam en AGB-code?
  • Loopt hij daadwerkelijk debiteurenrisico?
  • Werft hij actief opdrachten?
  • Investeert hij in materiële zin?
  • Wordt hij tijdelijk ingehuurd in verband met een bijzondere situatie?

Wanneer de Belastingdienst vindt dat een zzp-tandarts niet aan de voorwaarden voor het ondernemerschap voldoet, wordt het inkomen niet beschouwd als ‘Winst uit onderneming’ maar als ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’. Er gelden dan andere, minder gunstige belastingregels en
-tarieven.

(bron: KNMT, Rijksoverheid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement