DT News - Netherlands - Wet DBA: wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Search Dental Tribune

Wet DBA: wat zijn de laatste ontwikkelingen?

De KNMT zocht uit wat er inmiddels bekend is over de nieuwe Wet DBA. (foto: Pixabay/aymane jdidi)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 6 november 2019

Bewaar

DEN HAAG – Op 1 januari 2021 treedt de opvolger van de zzp-wetgeving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) in werking. De KNMT zocht uit wat er inmiddels bekend is over de nieuwe wet.

Wet DBA heeft als doel om verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en aan echte ondernemers meer zekerheid te verschaffen. Duidelijk is dat de huidige wet de basis vormt voor haar opvolger. Zo blijven de door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomsten ook in de nieuwe wet geldig. Zzp’ers en opdrachtgevers leggen hierin vast hoe ze samenwerken en kunnen aantonen dat er geen sprake is van loondienst.

De nieuwe wet kent ook nieuwe onderdelen:

  1. Om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen, komt er een minimumtarief van 16 euro per uur.
  2. Voor zelfstandigen die ingehuurd worden boven een tarief van 75 euro komt er een opt-out-regeling die het makkelijker moet maken om zaken te doen. De opt-out-regeling geldt voor opdrachten van maximaal een jaar. Na dat jaar geldt de regeling niet meer. Tevens is verlening niet mogelijk.
  3. Zzp-tandartsen hebben meestal een uurtarief tussen de 16 en 75 euro. Voor deze groep ontwikkelt de overheid een webmodule die de opdrachtgever kan gebruiken om de aard van de arbeidsrelatie te bepalen. Aan de uitkomst kan beperkte zekerheid worden ontleend. Het gebruik van de webmodule wordt niet verplicht. Tandartsen kunnen in plaats van de webmodule de door de KNMT ontwikkelde en door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten blijven gebruiken.

Aanvankelijk was het ministerie ook van plan in de wet op te nemen dat zzp’ers geen ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ zouden mogen uitvoeren. Indien dat wel het geval is, zou een tandarts-zzp’er die tandheelkundig werk doet in een praktijk niet als zzp’er gezien kunnen worden. De KNMT maakte samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en VvAA duidelijk dat dit een onwerkbaar criterium is in de zorg. Deze beperking zal dan ook niet in de nieuwe wet worden opgenomen.

Het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er blijven om langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever te werken. Vanuit de zorgkwaliteit vindt de KNMT het zeer onwenselijk wanneer exact één jaar het afkappunt wordt. Het is inmiddels wel duidelijk dat langdurige opdrachten voor meerdere jaren voor meerdere dagen per week lastiger gaan worden.

Tot de nieuwe wet ingaat, is de huidige Wet DBA van kracht. Wel is er tot 1 januari 2020 sprake van een overgangsperiode. Dit betekent dat de Belastingdienst tot die tijd Wet DBA niet handhaaft. Opdrachtgevers krijgen dus geen naheffingen of boetes als achteraf blijkt dat de zzp’er toch in loondienst werkte. Wanneer de opdrachtgever opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan en dus kwaadwillend is, wordt er overigens wel gehandhaafd.

(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement