Dental Tribune Netherlands

314 klachten over mondzorg in 2018

June 04, 2019

Iedereen met vragen en klachten over de gezondheidszorg in Nederland kan voor advies en informatie terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In 2018, waarbij de cijfers over december nog ontbreken, ontving het LMZ in totaal 6.652 meldingen. Hiervan hadden 314 klachten betrekking op de mondzorg. Dat meldt de IGJ in haar Klachtbeeld 2018.

Het totale aantal klachten is volgens de IGJ door de jaren heen gestegen. In 2017 kreeg het LMZ over dezelfde periode namelijk 6.416 klachten binnen (6.885 over het hele jaar) en in 2016 ging het om 5.922 meldingen (6.455 over het hele jaar). Ongeveer 20% van de klachten zet het LMZ jaarlijks door naar inspecteurs binnen IGJ. Zij behandelen de klacht vervolgens als een officiële melding van een incident. In 2018 werden 46 klachten over de mondzorg voorgelegd aan inspecteurs.

De meeste meldingen hadden betrekking op de geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische somatische zorg en de intramurale ouderenzorg. De mondzorg staat op een achtste plek. De klachten gingen opvallend vaak over onverwacht hoge rekeningen. Ook zijn veel klagers het oneens over het medisch handelen. Zo gingen diverse klachten over bijvoorbeeld technisch slecht uitgevoerde handelingen, ontstekingen, gemiste gaatjes en gebroken vullingen, kronen of protheses.

Ondanks de stijging van het totaal aantal klachten, lijkt het aantal klachten in de mondzorg gedaald. In 2017 werden er over het gehele jaar 464 klachten ingediend, wat overeenkomt met 7% van het totaal aantal klachten.

(bron: IGJ)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International