Dental Tribune Netherlands

289 meldingen over mondzorg in 2019

(foto: Canva)
June 10, 2020

UTRECHT – Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) – het burgerportaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) – ontving 7.317 meldingen tussen februari en december 2019. Dat meldt de IGJ in het Klachtbeeld 2019. Van alle klachten hadden er 289 betrekking op de mondzorg. In 2018 waren dat er 314.

Van de 7.317 binnengekomen klachten, hadden de meeste betrekking op de geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische somatische zorg en de intramurale ouderenzorg. De mondzorg staat op de tiende plaats.

De meeste klachten die over de mondzorg binnenkwamen, gingen over het medisch handelen. Denk hierbij aan technisch slecht uitgevoerde handelingen, gemiste gaatjes, gebroken vullingen, kroon- en brugwerk en protheses en aanhoudende pijn. Andere meldingen hadden betrekking op financiële kwesties, waaronder declaraties, de klachtbehandeling door de zorgaanbieder, informatievoorziening, bejegening, hygiëne en wetgeving.

Van de 7.317 meldingen werden er 715 voorgelegd aan de inspecteurs van de IGJ. Bijna 50 hiervan hadden betrekking op de mondzorg. In 2018 was dat aantal ongeveer gelijk, terwijl het in 2017 om ongeveer 140 meldingen uit de mondzorg ging.

(bronnen: IGJ, KNMT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 6, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International