Dental Tribune Netherlands

52 extra tandartsen opleiden kost jaarlijks 13,1 miljoen euro

July 23, 2019

DEN HAAG – Het opleiden van 52 extra tandartsen kost structureel 13,1 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit een kostenraming over de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen, die minister van Medische zorg Bruno Bruins naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het kader van het tandartsentekort heeft het Capaciteitsorgaan eerder dit jaar een tussentijds advies gegeven om 311 opleidingsplaatsen Tandheelkunde te financieren. Op dit moment bieden de opleidingen bij elkaar 240 opleidingsplaatsen aan. Universiteiten laten momenteel echter meer studenten toe dan er door de overheid gefinancierd worden. Recent waren dat 259 opleidingsplaatsen, waardoor er in de berekeningen wordt uitgegaan van een structurele verhoging van 52 plaatsen. De jaarlijkse kosten voor deze verhoging bedragen in totaal 13,1 miljoen euro.

Beroepsvereniging ANT had het logischer gevonden als de kostenraming uitgegaan was van het geadviseerde en gefinancierde aantal opleidingsplaatsen, wat neerkomt op 71 opleidingsplaatsen en een bedrag van ongeveer 17,8 miljoen euro.

De KNMT en ANT pleiten al tijden voor meer opleidingsplaatsen om ook in de nabije toekomst in de mondzorgbehoefte te kunnen voorzien. “Er gaan momenteel namelijk meer tandartsen met pensioen dan er worden opgeleid en de instroom aan buitenlandse tandartsen neemt snel af,” stelt KNMT-voorzitter Wolter Brands. Volgens de KNMT is de kostenraming een eerste goede stap in de richting van een definitieve toezegging.

De ANT roept minister Bruins nogmaals op om het advies van het Capaciteitsorgaan serieus te nemen. “Dit is het moment waarop we het tij nog kunnen keren. De kosten zijn lager dan de subsidie aan buitenlands gediplomeerden. Stop met het blindstaren op de taakherschikking, maar begin met het voorbereiden van het uitbreiden van de opleidingen.”

(bron: KNMT, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International